Apie akcizų įstatymo pakeitimą

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas, kurį LR Seime yra užregistravusi V. Baltraitienė

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
AKCIZŲ ĮSTATYMO NR. IX-569 37 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

2015 m.                       d.  Nr.
Vilnius

1 straipsnis. 37 straipsnio 3 dalies pakeitimas
Pakeisti 37 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:
                    „3. Akcizais neapmokestinami gazoliai, skirti Vyriausybės nustatyta tvarka registruotiems Gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai, gaminantiems žemės ūkio produktus, taip pat akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius taikomas 21 euro už 1000 litrų produkto akcizų tarifas, per vienus metus neviršijant Vyriausybės nustatytų akcizais neapmokestinamų gazolių kiekių. Šioje dalyje gazolių kiekis nurodytas esant jų 15 °C temperatūrai. Šioje dalyje nustatytos lengvatos taikymo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“
2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. liepos 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo įsigaliojimo datos priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...