ŽŪR Prezidiumo nutarimas

Per 2013 m. rugsėjo 6 d. įvykusį LR Žemės ūkio rūmų Prezidiumo posėdį priimtas nutarimas.

Posėdžio metu nutarta, kad asociacijos ŽŪR narės 1000 Lt (Vienas tūkstantis litų) finasais prisidėtų prie savivaldos mokesčio įstatymo teisinės bazės sukūrimo.

Prašome pervesti nutarimu patvirtintą sumą ne vėliau kaip iki 2013 m. spalio 1 d.

Detalesnę informaciją rasite čia.