K. Starkevičiaus pranešimas spaudai

Pranešimas spaudai

2013-09-18

Kas kėsinasi į žemdirbiams skiriamą paramą?

Šių metų liepos 30 ir rugsėjo 16 d. Vyriausybės pasitarimuose su ministerijų atstovais Lietuvos Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis jau antrą kartą pristatė Vyriausybės poziciją, dėl galimybės 2014–2020 m. finansinėje perspektyvoje finansuoti kelių tvarkymą ir modernizavimą bei kitą smulkią infrastruktūrą Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirtomis lėšomis.

Neaišku kam kilo tokia „geniali“ idėja iš šio fondo atsiriekti nemažą dalį pyrago, nuskriaudžiant žemdirbius, tačiau faktas tas, kad Vyriausybė jau pradėjo vykdyti veiksmus šios idėjos įgyvendinimui.

Kokios būtų pasekmės, jeigu tokia idėja būtų įgyvendinta?

Pirmiausia tektų apie 10 proc, pirmo ES paramos ramsčio, skirto tiesioginėms išmokoms už plotus lėšų perkelti į antrąjį ramstį, skirtą kaimo plėtros programos finansavimui. Tai sudarytų daugiau nei 826 mln. Lt. ir dėl šio veiksmo žemdirbiai netektų apie 60 lt. tiesioginių išmokų už 1 ha. Be to, tektų ženkliai padidinti nacionalinio finansavimo lėšas 2014–2020 m. laikotarpiui. Nemanau, kad tokiems Vyriausybės užmojams pritartų žemdirbių savivaldos organizacijos ir patys žemdirbiai.

Vilčių, kad taip nebus padaryta, teikia neigiama žemės ūkio ministerijos nuomonė, kuri Vyriausybei pateikė savo išvadą, kad žemės ūkio ministerija neturi jokių galimybių iš Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos finansuoti regioninės ir vietinės reikšmės kelius.

Numatoma, kad Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programai įgyvendinti bus skirta 4,949 mlrd. Lt. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir 1,629 mlrd. Lt. privalomų Lietuvos Respublikos biudžeto bendrojo finansavimo lėšų. Ši suma lyginant su 2007–2013 m. laikotarpiu yra 1,49 mlrd. Lt. arba 18,5 proc. mažesnė. Jeigu Vyriausybė priimtų savo siūlomą sprendimą, kaimo plėtros programos lėšos būtų sumažintos net 2,316 mlrd. Lt. Toks lėšų kaimo plėtrai sumažinimas skaudžiai atsilieptų visam Lietuvos kaimui, tektų sumažinti ne tik tiesiogines išmokas už hektarą, bet ir ženkliai mažinti lėšas žemės ūkio valdų modernizavimui bei kitoms kaimo plėtros programos priemonėms.

Manau, kad tokiam dabartinės Vyriausybės užmojui neturėtų pritarti ne tik žemdirbiai, jų visuomeninės savivaldos organizacijos, bet ir Seimo Kaimo reikalų komitetas. Šiuo klausimu būtų tikslinga palaikyti neigiamą Žemės ūkio ministerijos poziciją.
Nesuprantama, kaip lėšomis, skirtomis mūsų kaimo stiprinimui, disponuos Susisiekimo ministerija, kuri pastaruoju metu žavisi žiedų sankryžose statymu, kurio vieno vertė nuo 2 iki 10 mln. Lt.. Siūlau šiam tikslui naudojamas lėšas skirti vietinių kelių tvarkymui, ir nesikėsinti į kaimui skirtus pinigėlius.

Seimo TS-LKD frakcijos narys
Šešėlinės vyriausybės žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...