Papildomų saugiklių, užkirsiančių kelią spekuliacijoms žemės ūkio paskirties žeme, sąrašas

Diskutuotinų papildomų saugiklių, galinčių prisidėti prie kelio spekuliacijoms žeme užkirtimo, jeigu nuo 2014 m. įsigaliosiančio įstatymo pataisos būtų nepakankamos, sąrašas.

1. Pajamų mokesčio perleidus žemės ūkio paskirties žemę didinimas. Mokestis turėtų būti toks, kad neapsimokėtų perpardavinėti žemę. Žemę pirkti naudinga būtų tik tiems asmenims, kurie suinteresuoti jos dirbimu ir pajamų iš žemės ūkio veiklos gavimu.

2. Leidimų pirkti žemę išdavimas. Šiuo atveju, asmuo, pageidaujantis pirkti žemės sklypą, turėtų parengti žemės ūkio veiklos tame sklype planą, kurį įvertinus, atitinkamos įstaigos (pvz.: Žemės ūkio ministerija, Valstybės žemės fondas, savivaldybė ar kt.) išduotų leidimą pirkti žemę (arba priimtų sprendimą neišduoti leidimo). Manytume, kad išimtį dėl tokių leidimų reikalingumo būtų tikslinga taikyti žemę perkantiems ūkininkams, kurių nuosavybės teise valdoma žemė arba nuomojama (ilgalaikė nuoma) žemė ribojasi su parduodamu žemės sklypu.
3. Kvalifikacinių reikalavimų taikymas. Valstybinės žemės pardavimą reglamentuojantys teisės aktai yra numatę tam tikrus kvalifikacinius reikalavimus asmenims, pageidaujantiems įsigyti valstybinę žemę ne atvirame aukcione. Analogiški ar panašūs kvalifikaciniai reikalavimai galėtų būti taikomi ir perkant žemę iš privačių asmenų. Tokie reikalavimai padėtų užtikrinti, kad žemę įsigytų asmenys, pasirengę vykdyti žemės ūkio veiklą.
4. Investicijų reikalavimas. Šiuo atveju, teisinėje bazėje įtvirtinus nuostatas, kad būsimas žemės savininkas per nustatytą laiką privalo investuoti į ūkio kūrimą tam tikrą pinigų sumą, būtų užtikrintas žemės naudojimas pagal paskirtį. Taip pat iš dalies sumažintų žemės pirkimą spekuliatyviais tikslais.
5. Regresinė paramos taikymo tvarka, t. y. didėjant tų pačių asmenų valdomiems žemės plotams, šiems asmenims būtų mažinama parama žemės ūkio veiklai. Ši priemonė galėtų būti taikoma nustačius, kad tie patys asmenys yra įkūrę keletą kitų įmonių, kurios bendrai valdo daugiau nei 500 ha žemės.
6. Griežtesnis susijusių asmenų ribojimas, apibrėžiant sąvoką kaip Pajamų įstatyme (susiję asmenys – gyventojas, esantis vieneto dalyviu, ir tas vienetas, nepriklausomai nuo akcijų sk., gyventojai ir jo giminaičiai įskaitant vaikaičius, brolius, pusbrolius ir t. t.).
7.* ...

* Žemės ūkio ministerijoje visada laukiami ir žemdirbių ar juos atstovaujančių institucijų pasiūlymai dėl aktualių problemų sprendimo būdų.

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...