ŽŪM raštas dėl žemės ūkio paskirties žemės ploto didinimo

Raštą „Dėl maksimalaus įsigyjamos nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemės ploto“ rasite čia.