Baigtos trišalės derybos dėl Bendrosios žemės ūkio politikos

Rugsėjo 24 d. vykusio trišalio susitikimo su Europos Parlamentu metu Pirmininkaujanti Lietuva pasiekė galutinį politinį susitarimą dėl Bendrosios žemės ūkio politikos reformos. Europos Komisija, Parlamentas ir Žemės ūkio Taryba susitarė dėl likusių neišspręstų su 2014–2020 m. daugiamete finansine programa susijusių klausimų, tokių, kaip tiesioginių išmokų mažinimas stambiems ūkiams, lėšų pervedimas tarp tiesioginių išmokų ir kaimo plėtros ramsčių, kaimo plėtros vokų valstybėms narėms tvirtinimo ir bendrafinansavimo lygis.

Dėl išmokų mažinimo ūkiams: gaunantiems per 150 000 eurų tiesioginių išmokų (į šią sumą neįskaičiuojant išmokų už žalinimą ir atskaičius darbo užmokestį bei atsižvelgus į ūkyje sukurtų darbo vietų skaičių) sutarta, kad būtų taikomas privalomasis išmokų mažinimas mažiausia 5 %. Maksimalių tiesioginių išmokų ribų stambiems ūkiams nustatymas paliktas laisvanoriška priemone. Lėšos sutaupytos pritaikius šias priemonės išliks šalyje narėje ir turės bus skirtos kaimo plėtros programoms netaikant bendrafinansavimo reikalavimų.

Dėl lėšų paskirstymo tarp ramsčių: derybose paliktas š.m. vasario Tarybos nutarimas kuomet šalims narėms leidžiama iš tiesioginių išmokų voko iki 15 % lėšų galima perkelti į kaimo plėtrai skirtą voką be bendrafinansavimo reikalavimų arba atvirkščiai iki 15 % (mažiau nei 90 % tiesioginių išmokų lygio gaunančioms šalims ik 25 %) iš antrojo į pirmąjį.

Atotrūkį tarp išmokų paskirstymo tarp šalių narių sutarta mažinti palaipsniui, skirtumą tarp šiandien gaunamų išmokų dydžio ir 90 % ES vidurkio sumažinant trečdaliu, ir garantuoti, kad iki 2019 m. šalyse narėse būtų suvienodintas minimalus ES išmokų lygis.

Paramos kaimo plėtrai dalis atskiroms šalims numatyta bendrojo reglamento priede, tačiau ES Komisijai leidžiama šį priedą koreguoti lydinčiaisiais teisės aktais, jei tai techniškai būtina.

Dėl šio trišalių derybų politinio susitarimo dar turi balsuoti Europos Parlamento nariai artimiausioje plenarinėje sesijoje, jam taip pat formaliai turi pritarti ES Taryba.

Straipsnį pagal Europos Komisijos pranešimą spaudai parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė