LŪS išsiusti raštai ŽUM

Pagal spalio 15 d. LŪS išplėstinio prezidiumo posėdžio nutarimus parengti raštai:

ŽŪM raštas dėl žemės ūkio paskirties žemės saugiklių
ŽŪM raštas dėl KPP priemonių