Nelikime abejingi

KREIPIMASIS
į Pasvalio rajono, miesto gyventojus ir mūsų kraštiečius

Pasvalys, 2013 m. spalis

Mūsų valstybė ir jos piliečiai patiria grėsmingai didėjantį, agresyvų pasaulio ir Europos globalizacijos šalininkų spaudimą, kad mes atsisakytume per amžius gintos ir brangintos Žemės, tradicinės Šeimos vertybių, esminių valstybingumo elementų. Visais laikais mūsų protėviai kovojo už savo Žemę ir teritoriją, kuri yra Valstybės pamatas. Todėl ir šiais pasaulinės globalizacijos laikais kiekviena šalis saugo savo suverenitetą, kurio pagrindas – Žemė. Esame kryžkelėje, kurioje bus nulemtas lietuvių Kalbos, Kultūros ir Tautos išlikimas.


Lietuva esame mes visi ir tik nuo mūsų pačių Valios, Tikėjimo ir Veikimo priklauso, ar apginsime savo orumą, ar išsaugosime Lietuvos valstybę mūsų ateities kartoms.

Mes, žemiau pasirašiusieji, kviečiame Jus pritarti ir pasirašyti parašų rinkimo lapuose, kad būtų sušauktas referendumas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pataisų, kurių esmė yra:

- Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai turi būti sprendžiami
referendumu.
- Referendumas turi būti skelbiamas, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 100 tūkstančių piliečių (vietoj 300 tūkstančių).
- Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise turi priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir Valstybei.

Šalies valdžiai negalint, nenorint ar nedrįstant spręsti šių gyvybiškų ir neatidėliotinų klausimų, mes kviečiame Jus imtis iniciatyvos ir atsakomybės.

NEBŪK ABEJINGAS - PRITARK REFERENDUMUI!

Nuoširdžiai ir pagarbiai

Algis Neverauskas, Pasvalio dekanato dekanas
Helena Simonaitienė, Kriklinių bendruomenės tarybos narė, Pasvalio VVG
Algirdas Mulevičius, Tetirvinų krašto bendruomenės pirmininkas,
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys
Lina Rauckienė, Mokytoja,Ustukių bendruomenės tarybos narė
Gediminas Andrašūnas, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys, Pajiešmeniai
Vitutė Povilionienė, Muziejininkė, Pasvalys
Jurgita Vaitiekūnienė, Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narė, Vaškai
Vilhelminas Janušonis, Pasvalio r. ūkininkų sąjungos pirmininkas,
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys
Vladas Linkevičius, UAB „Kurana" direktorius,
Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys
Sigitas Kanišauskas, Pasvalio r. laikraščio „Darbas" korespondentas
Antanas Liubinas Ustukių bendruomenės pirmininkas