Papildomų saugiklių, užkirsiančių kelią spekuliacijoms žemės ūkio paskirties žeme, sąrašas

Diskutuotinų papildomų saugiklių, galinčių prisidėti prie kelio spekuliacijoms žeme užkirtimo, jeigu nuo 2014 m. įsigaliosiančio įstatymo pataisos būtų nepakankamos, sąrašas.

1. Pajamų mokesčio perleidus žemės ūkio paskirties žemę didinimas. Mokestis turėtų būti toks, kad neapsimokėtų perpardavinėti žemę. Žemę pirkti naudinga būtų tik tiems asmenims, kurie suinteresuoti jos dirbimu ir pajamų iš žemės ūkio veiklos gavimu.

Skaityti daugiau...

NMA aktuali informacija 2013-09-18

Norėtume priminti keletą artėjančių aktualių terminų pareiškėjams, dalyvaujantiems Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėje „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ (toliau – AGRO priemonė) programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklose:


Veikla „Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas“
• Pievas nuganyti ir (ar) nušienauti, išvežti nušienautą žolę iki rugsėjo 30 d. (susmulkintą nušienautą žolę paskleisti draudžiama).


Veikla „Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose“
• Nuganyti ir (ar) nušienauti, nušienautą žolę išvežti iki rugsėjo 30 d.; nenuganyta žolė turi būti nušienauta (susmulkintą nušienautą žolę paskleisti draudžiama).


Veikla „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje“.
• Nuganyti ir (ar) nušienauti, nušienautą žolę išvežti iki rugsėjo 30 d. (susmulkintą nušienautą žolę paskleisti draudžiama). Nenuganyta žolė turi būti nušienauta.


Veikla „Ražienų laukai per žiemą“
• Atlikti lengvą paviršiaus kultivavimą (atlikus kultivavimo darbus turi aiškiai matytis ražienos) iki rugsėjo 30 d.


Veikla „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamoje žemėje“
• Vėlyvam žydėjimui stimuliuoti ne vėliau kaip iki liepos 1 d. nupjauti pusę ploto, o ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. nupjauti visą plotą. Nupjautą žolę būtina išvežti iki rugsėjo 30 d.
• Medingojo mišinio plotuose nuo rugsėjo 15 d. gali būti ganomi gyvuliai.


Veikla „Melioracijos griovių tvarkymas“
• Nušienauti melioracijos griovių šlaitus kartą per metus – pradėti šienavimą ne anksčiau kaip liepos 15 d. ir baigti rugsėjo 30 d., Nušienauta žolė gali būti smulkinama ir paliekama ant melioracijos griovio šlaito, tačiau ši nuostata dėl žolės susmulkinimo netaikoma pareiškėjams, prisiėmusiems įsipareigojimus iki 2012 m. Visais atvejais nesusmulkinta žolė negali būti palikta pradalgėse ant melioracijos griovio šlaito;
• Iškirsti krūmus nuo melioracijos griovių šlaitų iki rugsėjo 30 d.
• Nušienautą žolę ir iškirstus krūmus išvežti iki rugsėjo 30 d.


Taip pat norėtume priminti, kad Pareiškėjai, dalyvaujantys AGRO priemonės programoje „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir ją išvežti iki rugpjūčio 1 d. (pagal Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašą). Antrąjį žolės pjovimą pradėti ne anksčiau kaip rugpjūčio 15 d., šienavimą baigti ne vėliau kaip rugsėjo 30 d. Antrosios pjūties žolę reikia išvežti iki rugsėjo 30 d. Visais atvejais susmulkintą žolę paskleisti draudžiama.

DIANA JUSYTĖ

K. Starkevičiaus pranešimas spaudai

Pranešimas spaudai

2013-09-18

Kas kėsinasi į žemdirbiams skiriamą paramą?

Šių metų liepos 30 ir rugsėjo 16 d. Vyriausybės pasitarimuose su ministerijų atstovais Lietuvos Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis jau antrą kartą pristatė Vyriausybės poziciją, dėl galimybės 2014–2020 m. finansinėje perspektyvoje finansuoti kelių tvarkymą ir modernizavimą bei kitą smulkią infrastruktūrą Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai skirtomis lėšomis.

Skaityti daugiau...

ŽŪR Prezidiumo nutarimas

Per 2013 m. rugsėjo 6 d. įvykusį LR Žemės ūkio rūmų Prezidiumo posėdį priimtas nutarimas.

Posėdžio metu nutarta, kad asociacijos ŽŪR narės 1000 Lt (Vienas tūkstantis litų) finasais prisidėtų prie savivaldos mokesčio įstatymo teisinės bazės sukūrimo.

Prašome pervesti nutarimu patvirtintą sumą ne vėliau kaip iki 2013 m. spalio 1 d.

Detalesnę informaciją rasite čia.

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...