Spėjama, kad šernų sumažėjo jau per pusę

Šių metų pradžioje kilus afrikinio kiaulių maro grėsmei Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Jonas Milius paskelbė įsakymą „Dėl šernų populiacijos reguliavimo priemonių“.

Vasario 6 dieną įsigaliojusiame dokumente reikalaujama šernų skaičių per šiuos ir ateinančius metus sumažinti net 90 proc., taip pat nurodomos priemonės šiam tikslui pasiekti. Iki ateinančių metų vasario 20 dienos visi šernai medžiojami be pertraukos ir be atrankos. Per šį laikotarpį nutraukiamas ne tik šernų, bet ir kitų žvėrių šėrimas būrelių medžioklės plotuose įrengtose šėryklose. Taigi šis nurodymas nebus keičiamas net ir prasidėjus „baltajam badui“. Pašarus leidžiama naudoti tik prie medžioklės bokštelių esančiose žvėrių viliojimo vietose. Bet laimikio tykojantys medžiotojai turi nepamiršti, kad grūdų ar kitų „skanėstų“ kiekis normuojamas iki 100 kilogramų prie vieno bokštelio. Žinoma, šerti medžiojamus žvėris maisto atliekomis yra griežtai draudžiama.

Kaip teigia Pasvalio medžiotojų draugijos valdybos pirmininkas Rimantas Kregždė, mūsų rajono būrelių medžiotojai net ir po minėto įsakymo iškart nepuolė šaudyti visų šernų iš eilės. „Šiaip ar taip esame gamtos mylėtojai. Tad ne kiekvienas gali paleisti šūvį į paršingą patelę arba imti ir nušauti dryžuotus šerniukus vedžiojančią kiaulę. Juk be mamos likę „našlaitėliai“ tikriausiai neišgyventų. Galbūt žūtų visa jų vada. O tai jau nebe populiacijos reguliavimas, bet beatodairiškas laukinės faunos naikinimas“, – svarstė R. Kregždė.

Tačiau, net ir neatsisakydami žvėrių atrankos, mūsų rajono medžiotojai šiemet jau nušovė apie 600 šernų. Pasak R. Kregždės, pastaruoju metu kas savaitę nušaunama po 20–30 šių žvėrių. Kiek jų dar liko – sunku pasakyti. Šių metų pradžioje mūsų rajone buvo suskaičiuota apie 1000 šernų. Medžiotojams buvo liepta įvykdyti apskaitą ir metams baigiantis. Tačiau kol kas ši užduotis neįgyvendinta, nes nėra sniego. Medžiotojai spėja, jog mūsų rajone šernų populiacija sumažėjo per pusę. „Niekas nežino, kiek šiemet atsirado prieauglio. Jei šernų medžioklė nebus pratęsta ir po vasario 20-osios, gal po poros metų mūsų miškuose knaisiosis vėl maždaug tūkstantis šių žvėrių“, – svarstė R. Kregždė.

Darbas, 2014 m. gruodžio 13 d., p. 2