Medžiotojai savo šventąjį pagerbė kukliau

Praėjusį sekmadienį Pasvalio rajono medžiotojai rinkosi pagerbti savo globėjo – švento Huberto. Šventę šiemet organizavo Daujėnų būrelio medžiotojai. Nors visi apie ją buvo informuoti, mišiose miestelio parapijos bažnyčioje dalyvavo tik po vieną kitą atstovą iš maždaug pusės mūsų rajone veikiančių būrelių. Kaip įprasta, ištikimiausi šv. Huberto gerbėjai švęsti atvyko su šeimomis.

Tačiau visi šventės dalyviai, po pamaldų susirinkę pasivaišinti, be vargo tilpo vienoje palapinėje, suręstoje Daujėnų būrelio šaudyklos teritorijoje. Aišku, čia medžiotojams kąsnelių skaičiuoti nereikėjo. Kaip ir kasmet, užteko sočios košės, karštos sriubos,šventąjį pagerbė stirnienos šašlykų, šernienos dešrų ir net patiekalų iš šviežios žuvies. Tačiau vakaronė neužsitęsė: apie penktą dauguma pajudėjo namo.

 

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Pasvalio skyriaus pirmininko Rimanto Kregždės nuomone, šiemet pagerbti šv. Huberto susirinko gerokai mažiau medžioklės entuziastų nei, sakykim, pernai. „Skaičiuojant su šeimų nariais, gal ir atvyko pusšimtis žmonių. Tuo tarpu praėjusiais metais buvo apie šimtą, užpernai – apie pusantro šimto šventės dalyvių. Ir dalyvaudavo visų rajono būrelių atstovai. Kai daugiau žmonių ir šventės būdavo ilgesnės bei linksmesnės. Tačiau „gerėjantis“ gyvenimas viską keičia. Savo šventąjį pasvaliečiai medžiotojai kasmet pamini vis kukliau“, – kalbėjo R. Kregždė.

Ne vienas medžiotojas kelionės į Daujėnus šiemet tikriausiai atsisakė ir dėl bjauraus oro. Dėl tos pačios priežasties, matyt, neatvyko ir kviesti svečiai. Be to, kaimyninio Panevėžio rajono medžiotojai savo šventąjį minėjo tą pačią dieną kaip ir pasvaliečiai.

Beje, šventę panevėžiečiams organizuoti padėjo Miežiškių parapijos klebonas Rimas Visockis, prieš keletą metų vykdęs ganytojišką veiklą Daujėnuose.

Darbas, 2012 m. lapkričio 6 d., p. 2