Ūkininkų ir vilkų gynėjų ginčas pasiekė net Prezidentūrą

Lietuvos ūkininkų sąjunga kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę, Aplinkos ministeriją, Žemės ūkio ministeriją, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugiją. Savo rašte jie primena vilkų daromą žalą ir prašo apsvarstyti, ar pagrįstai bandoma nutraukti jų medžioklę.

Kreipimesi rašoma: „Viešai jaučiamas perdėtas vilkų gynėjų organizacijų spaudimas ir informacijos skleidimas, kad Lietuvoje iš viso reikia sustabdyti vilkų medžioklę, verčia aktyviau reaguoti ir tuos, kurių turtas tiesiogiai nukenčia nuo vilkų. Pastaruosius keletą metų Lietuvos ūkininkų sąjunga šį klausimą su Aplinkos ministerijos, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos atstovais ne kartą svarstė savo posėdžiuose ir įvairiuose pasitarimuose. Mes nesutinkame, kad vienašališkai būtų girdimas tik vilkų gynėjų balsas, kuris nepagrįstas jokiais konkrečiais skaičiais, o tik perdėtu noru apginti laukinę gyvūnų populiaciją.

Pripažįstame, kad vilkų daroma žala yra aktuali ne visai Lietuvai, o tik kai kuriems rajonams. Daugiausia gyvulių per ganiavos sezoną išpjaunama Kauno, Kupiškio, Pasvalio, Biržų, Kaišiadorių, Jurbarko, Švenčionių rajonuose. Per pastaruosius metus papjaunamų gyvulių skaičius padidėjo Pakruojo ir Vilkaviškio rajonuose.

Ūkininkai nėra nusistatę prieš vilkus, tačiau jeigu per vieną ganiavos sezoną rajone prarandama beveik 50 galvijų, kaip tai nutiko 2012 metais Kaišiadorių rajone, tai sakyti, jog Lietuvoje vilkai turi būti saugomi ir laukti, kol dar labiau padidės jų populiacija, yra labai drąsu.

Iš tiesų problema, kad Lietuvoje nėra tvarkomas sudraskytų gyvulių registras, kuriame galėtų būti kaupiami duomenys apie laukinių žvėrių padarytą žalą naminiams gyvuliams. Manome, kad toks registras padėtų sprendžiant ne tik vilkų medžioklės problemą. Turėtume aiškius statistinius duomenis, kuriais galėtume remtis priimant sprendimus drausti ar leisti medžioti tam tikras laukinių gyvūnų rūšis tam tikrose Lietuvos teritorijose.

Šiuo metu ūkininkams, norintiems apsaugoti savo galvijų bandas, siūloma patiems tinkamai pasirūpinti jų saugumu ir drausti gyvulius. Tačiau vien tai negelbsti.

Prašome, prieš priimant sprendimą dėl vilkų medžioklės sustabdymo, išklausyti visas puses ir įvertinti visus pasiūlymus, kurie padėtų rasti kompromisinį sprendimą."

Dėl vilkų sudraskytų gyvulių bene kiekvieną vasarą nukenčia ir Pasvalio krašto ūkininkai, todėl išmintingo kompromiso tarp vilkų gynėjų bei gyvulius auginančių žemdirbių laukia ir jie.

Darbas, 2013 m. sausio 19 d., p. 1

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...