Medžioklės limitai tikriausiai bus didesni

Savivaldybės Medžiojamųjų gyvūnų sumedžiojimo komisijos sprendimu nutarta prašyti leisti sumedžioti per ateinantį sezoną daugiau nei per praėjusįjį. Pasak Pasvalio aplinkosaugos agentūros vyriausiojo specialisto Rimo Čirvinsko, limitus nutarta padidinti dėl pastaruoju metu pastebimo kanopinių žvėrių padaugėjimo mūsų rajono miškuose.

Žvėrių daugėja

Medžiotojų būrelių ir miškininkų vykdytų skaičiavimų duomenimis, šiuo metu daugiausia yra stirnų – net 2590. Iš jų 662 patinai, kurių medžioklė limituojama. Stirnų patelėms ir jaunikliams, kurių yra beveik triskart daugiau, medžioklė sezono metu neribojama. Tauriųjų elnių rajone priskaičiuota apie 430. Tarp šių žvėrių proporcijos panašios kaip ir tarp stirnų – patinai sudaro maždaug ketvirtadalį viso skaičiaus.

Toliau gausėja mūsų krašte didžiausių gyvūnų – briedžių – populiacija. Jų priskaičiuojama apie 115. Šiuo reiškiniu anaiptol nesidžiaugia miškininkai, turintys skirti vis daugiau lėšų jaunų medelių priežiūrai atželdinamuose miško plotuose. „Miškų karaliaus“ populiacija tikriausiai gausės ir ateityje, nes dabar skelbiamame skaičiuje didesnė dalis – apie 80 – patelės ir jaunikliai.

Išnykimas, atrodo, negresia ir šernams. Jų rajono miškuose šiuo metu turėtų knaisiotis apie 900. Anot Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pasvalio skyriaus pirmininko Rimanto Kregždės, šernų tikrai nepradės mažėti dėl to, kad pastaraisiais metais šių žvėrių nušaunama vidutiniškai po pusę tūkstančio per medžioklės sezoną. „Šernų banda atsikuria greičiausiai. Juk patelė jau antrais metais susilaukia kelių šerniukų. O šiemet, kai ūkininkaujantys medžiotojai negailėjo grūdų ir kitų pašarų šėrykloms miške aprūpinti, tas procesas tikriausiai dar pagreitėjo. Neseniai teko matyti susibūrusias tris kiaules su paršiukais. Suskaičiavom 21 šerniuką. Praeis vienas kitas mėnuo ir jie jau bus stambūs paršai. Ypač jei šėryklose dar bus pakankamai maisto. Mano nuomone, medžiotojai neturėtų lepinti žvėrių pašarais tada, kai to nereikia. Laukiniai gyvūnai jau gali patys susirasti maisto natūralioje aplinkoje ir mokyti to savo jauniklius“, – kalbėjo R. Kregždė.

Buvo skaičiuojami ir kiti medžiojamieji gyvūnai: bebrai, barsukai, vilkai, lūšys. Daugiausia iš jų yra bebrų – apie 700. Taip pat pavyko aptikti apie 120 barsukų, keliolika vilkų, apie 10 lūšių. Lapių ir mangutų apskaita nebuvo vykdoma. Bet manoma, jog šių, kažkada labai paplitusių, plėšrūnų pastaruoju metu gerokai sumažėjo. Tikriausiai dėl to, kad vėl madingi tampa natūralaus kailio kailiniai bei kailinės apykaklės. Šie plėšrūnai medžiojami visus metus, bet per praėjusį sezoną buvo nušauta tik 201 lapė ir 56 mangutai.

Artimiausiu metu laukiama bebrų padaugėjimo, nes per 2012–2013 metų medžioklės sezoną buvo sumedžioti tik 184 šie užtvankų statybininkai. Pasak R. Kregždės, medžioklę sutrukdė upelius sukaustęs ledas. Bebrai pralindėjo saugūs savo trobelėse iki pat balandžio 15 dienos – iki šių graužikų medžioklės sezono pabaigos. Taigi ateinantį rudenį bebrų mūsų rajone jau turėtų būti per tūkstantį.

Išnaudoti limitams stinga sėkmės

Nors limitai per praėjusį sezoną buvo mažesni nei nustatyti ateinančiam, licencijuojamų žvėrių nepavyko sumedžioti tiek, kiek leista. Mūsų rajono medžiotojai per praėjusį sezoną galėjo nušauti 11 briedžių (5 patinus bei 6 pateles ir jauniklius), tačiau taiklūs buvo 5 šūviai. Sumedžiotas 1 patinas, 3 patelės ir 1 jauniklis iki 1 metų. Taip pat buvo leista sumedžioti 39 tauriuosius elnius (10 patinų bei 29 pateles ir jauniklius). Bet sėkmingos buvo tik 24 medžioklės. Per jas patiesti 4 elnių patinai, 10 patelių ir 10 jauniklių iki 1 metų. Nebuvo išnaudotas ir stirnų patinų limitas, siekęs 93 žvėrelius: pavyko nušauti tik 55 stirninus. Tiesa, dar buvo nušauta beveik 200 šių žvėrių patelių ir jauniklių.

Kodėl nebuvo išnaudoti medžioklės limitai? Turbūt trūko sėkmės. Kaip teigė R. Kregždė, limituojamų rūšių žvėrių mūsų rajone tikrai nemažėja. Bet sakyti, kad pasvaliečiai medžiotojai – netaiklūs, irgi negalima: per praėjusį sezoną jie nupylė 157 didžiąsias ir 29 rudagalves antis. Be to, jie sumedžiojo 79 kiškius, kurių populiacija, mažėjant lapių ir mangutų, taip pat atsigauna.

Kad medžiojamųjų gyvūnų daugėja, neabejojo ir sumedžiojimo limitų nustatymo komisija, nusprendusi per 2013–2014 metų medžioklės sezoną leisti sumedžioti 17 briedžių (3 patinus bei 14 patelių ir jauniklių), 59 tauriuosius elnius (14 patinų bei 45 pateles ir jauniklius), 95 stirnų patinus. Šiuos limitus dar gali keisti Aplinkos ministerija. Jei ji nuspręs juos sumažinti, nieko baisaus, anot R. Kregždės, neatsitiks. „Mums tik dar geriau, nes nebereikėtų medžiotojų būreliams atlyginti žemdirbiams už žvėrių padarytą žalą pasėliams. Būdami išnaudoję sumažintus limitus, lauktume, kol tai padarys valstybė“, – tikino Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Pasvalio skyriaus pirmininkas.

Vilkus reikia saugoti

Medžiotojams pretenzijų kol kas niekas daug nereiškė dėl vilkų krečiamų išdaigų. Turbūt dėl to, kad didžiausi mūsų miškų plėšrūnai paskelbti nykstančiais žvėrimis. Kol vilkų populiacija šalyje siekė 500–700 gyvūnų, jų per sezoną, trunkantį nuo spalio vidurio iki kovo pabaigos, būdavo leidžiama sumedžioti 50–60. Lietuvos medžiotojams išnaudojus patvirtintą limitą, baigdavosi ir sezonas. Dažniausiai – sausio mėnesį ar net anksčiau. Tad pasvaliečiai medžiotojai turėdavo tenkintis tik vienu kitu patiestu vilku. Nors praėjęs sezonas buvo nutrauktas neišnaudojus 50 leistų sumedžioti vilkų limito, mūsų rajone suspėta nušauti 2 pilkius. Abiem atvejais taiklūs buvo „Naradavos“ būrelio medžiotojai.

Tikėtina, kad šiemet vilkai nebebus medžiojami. Neseniai paskelbti šalies mastu vykdytos apskaitos duomenimis, Lietuvoje iš viso likę tik... 208 pilkiai. Toks rezultatas nustebino ir gamtininkus, ir medžiotojus, nuolat įrodinėjusius, jog vilkų populiacija pastaraisiais metais tik didėjo.

Nereikia pamiršti, kad Europos Sąjungoje vilkai yra saugomi Berno konvencijos. Tačiau Baltijos šalys turi teisę reguliuoti jų populiacijų. Lietuva yra įsipareigojusi išlaikyti mažiausiai 250 vilkų. Kadangi tarptautinius įsipareigojimus privaloma vykdyti, šiuos plėšrūnus gali tekti globoti du ar net tris sezonus iš eilės. Gerokai mažesnėje Estijoje yra apie 850, kaimyninėje Latvijoje – beveik tūkstantis vilkų. Taigi už šių žvėrių teises kovojanti asociacija „Baltijos vilkas“ turi svarių argumentų. Be to, paskutinės vilkų apskaitos rezultatų tikslumu neabejoja ir Aplinkos ministras Valentinas Mazūroms, nes ją vykdė ne tik medžiotojai (privačiuose miškuose), bet ir miškininkai (valdiškuose miškuose). Panevėžio apskrityje suskaičiuoti 27 vilkai. Iš jų keli gyvena ir mūsų rajone. R. Kregždės nuomone, nurodyti tikslų šių žvėrių skaičių neįmanoma. „Vilkas per parą gali sukarti apie 50 kilometrų. Jam negalioja nei rajono ribos, nei valstybinė siena“, – tikino R. Kregždė.

Beje, per praėjusį medžioklės sezoną mūsų rajone užregistruoti 5 atvejai, kai vilkai sudraskė naminius gyvulius. Daugiausia nuostolių patyrė veršelių ir avių augintojai.
Bet prisiminus, kad per praėjusį medžioklės sezoną rajone buvo nušauti du vilkai, medžiotojų kaltinti neveiklumu negalima. Jei iš tikrųjų rajone yra tik keli vilkai, jų gretos praretintos kaip reikiant. Žvelgiant į skelbiamus duomenis, per praėjusį sezoną likusių licencijuojamų žvėrių sumedžiota ne daugiau nei po dešimtadalį populiacijos.

Dėl ko daugėja gyvūnų mūsų miškuose? R. Čirvinsko nuomone, priežastis aiški – mažėja medžiotojų. „Dauguma medžiotojų būrelių stengiasi „apsivalyti“ nuo nesąžiningų, ne pagal taisykles medžiojančių narių. Tiesa, kai kurie iš jų, netekę medžiotojo bilieto, lygiavamzdžius šautuvus pasilieka. Bet juos jie privalo perregistruoti kaip savigynai laikomą ginklą. Vienkiemyje gyvenančiam ginkluotam ūkininkui sunkiau ir brakonieriauti, nes tokį buvę būrelio kolegos iškart įtars jau po pirmo pabandymo“, – svarstė aplinkosaugininkas.

Darbas, 2013 m. gegužės 4 d., p. 2

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...