Kad šienapjūtė būtų saugi

048Specialisto pastabos

Kiekvienais metais šienapjūtė – darbymetis ne tik žemdirbiams, bet ir ugniagesiams. Dėl priešgaisrinės saugos taisyklių nesilaikymo, ar tiesiog aplaidumo, kilę gaisrai padaro didelių materialinių nuostolių. Dažniausiai nukenčia žemės ūkio technika ir pastatai. Laikantis elementarių priešgaisrinės saugos reikalavimų, nelaimių galima išvengti.

Atliekant šienapjūtės darbus rekomenduojama pasirūpinti, kad žemės ūkio technika turėtų tvarkingus kibirkščių gesiklius. Privaloma žemės ūkio techniką aprūpinti pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis. Nuo įrenginių judančių mazgų reikia šalinti užsivyniojusį šieną, valyti dulkes. Savaeigės technikos vidaus degimo variklių, neturinčių gaubtų, išmetimo kolektorius rekomenduojama uždengti metaliniais skydais per visą jų ilgį ir iš šono. Kiekvieną žemės ūkio technikos vienetą privaloma aprūpinti dviem 2 kg (1) arba vienu 4 kg (1) ugnies gesintuvais.
Kraunant pašarus daržinėse rekomeduojama palikti ne siauresnius už vartų plotį tarpus transportui įvažiuoti. Prieš išvažiuojant transportui iš pašarų saugyklų, rekomenduojama apžiūrėti automobilio stovėjimo vietą, pašalinti šieną nuo važiuoklės ir išmetimo vamzdžio. Baigus pašarų džiovinimo ir krovimo darbus, daržinėje rekomenduojama atjungti elektros srovę, o vartus užrakinti.

Daržinėje būtina matuoti šieno kaitimo temperatūrą. Pirmąsias 20 dienų pradėjus krauti šieną, temperatūra matuojama kasdien. Rekomenduojama matuoti temperatūrą kiekviename prėsle ne mažiau kaip keturiose vietose. Jeigu šienas nekaista, tai kitas 20 dienų temperatūra matuojama kartą per savaitę. Baigus dirbtinį džiovinimą, temperatūra matuojama dar 3 savaites. Temperatūros matavimo rezultatai registruojami žurnale.

Jei pašarai kraunami į stirtas, rekomenduojama, kad atstumas tarp atskirų stirtų būtų ne mažesnis kaip 30 m, vienos pašarų stirtos pagrindo plotas būtų ne didesnis kaip 200 kv. m, tarpuose tarp stirtų būtų ne siauresnė kaip 4 m arimo juosta. Atstumas nuo pašarų stirtų iki elektros tiekimo oro linijos ar pastato turi būti ne mažesnis kaip 15 m, iki kelių – 20 m.
Priešgaisrinės priežiūros pareigūnai šiemet, kaip ir kiekvienais metais, vykdo žemės ūkio technikos operatyvinius priešgaisrinius techninius patikrinimus. Asmenys, nesilaikantys būtiniausių priešgaisrinės saugos reikalavimų, baudžiami piniginėmis baudomis.

Gotaras VASILEVIČIUS, Panevėžio apskrities PGV Pasvalio PGT VPPP inspektorius

Darbas, 2012 m. birželio 19 d., p. 3

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...