Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija

Siekdami padėti ūkininkams geriau įsisavinti ES lėšas, norėtume priminti, kad nustačius deklaruoto ploto persidengimą, Nacionalinė mokėjimo agentūra Pareiškėjų pasirinktu būdu informuoja Pareiškėjus apie būtinybę pateikti:

  1. ploto, kuriame nustatytas neatitikimas, žemės valdymo (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) teisę įrodančius dokumentus su žemės sklypo planu;
  2. ploto, kuriame nustatytas neatitikimas, žemės dirbimą patvirtinančius dokumentus. Žemės ūkio veikla įrodoma pagal turimus gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo, seniūnijos išduotą pažymą bei kitus dokumentus, patvirtinančius minėtos veiklos faktą.

Nepateikus aukščiau nurodytų dokumentų, už neteisingai deklaruotą plotą pareiškėjams sumažinama mokėtina paramos suma. Sankcijų pritaikymo tvarka nustatyta Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių, patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 (Žin., 2012, Nr. 35-1731), 42 punkte.

Taip pat norėtume priminti, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros Kontrolės departamento specialistai kasmet vykdo ūkių patikras, kurių metu įsitikinama, ar paramą gaunantys ūkininkai įgyvendina visus prisiimtus įsipareigojimus. Patikrų vietoje metu nustačius pažeidimų, taikomos sankcijos teisės aktų nustatyta tvarka. Pasitaiko atvejų, kada pareiškėjo laukai yra įbraižyti neteisingai ir dėl to pritaikomos sankcijos už Geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų nesilaikymą. Jei laukas, kuriame nustatytas pažeidimas, yra neteisingai įbraižytas, Pareiškėjai turi galimybę pateikti neteisingo įbraižymo faktą įrodančius dokumentus:

  1. ploto, kuriame nustatytas pažeidimas, žemės valdymo (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) teisę įrodančius dokumentus su žemės sklypo planu;
  2. teisingai įbraižyto lauko žemėlapį;
  3. ploto, kuriame nustatytas pažeidimas, žemės dirbimą patvirtinančius dokumentus. Žemės ūkio veikla įrodoma pagal turimus gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo, seniūnijos išduotą pažymą bei kitus dokumentus, patvirtinančius minėtos veiklos faktą.

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...