Aktuali NMA informacija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos primena, kad Pareiškėjai prisiėmę įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“ ir pretenduojantys į kompensacines išmokas už daugiametes žoles, turi kasmet iki rugsėjo 15 d. aprobuoti daugiamečių žolių sėklinius pasėlius.

Nuostata netaikoma pasėjus daugiamečių žolių sėklinius plotus pirmaisiais metais.

Taip pat primenama, kad Pareiškėjai, vykdantys programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, medingojo mišinio plotuose nuo rugsėjo 15 d. gali ganyti gyvulius.