Aiškinsis, ar gera gyventi kaime

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija įgyvendina projektą „Lietuvos kaime gyventi gera 2012“. Jo tikslas – išleisti spalvotą katalogą apie gerąsias verslo praktikas kaime. Dėmesys bus sutelktas į verslumo skatinimą ir kaimo produktų populiarinimą tarp vartotojų.

Dalyvauti minėtame projekte užpildant anketą federacija kviečia ir Pasvalio rajono kaimo ūkininkus, verslininkus, amatininkus bei paslaugų teikėjus.

Paruoštos metodikos pagrindu bus išrinkta ne mažiau kaip 30 geriausių praktikų. Ūkininkai, vietos verslininkai bus aplankomi siekiant surinkti kuo daugiau informacijos rengiamam leidiniui, pasidalyti turima bei įgyta patirtimi.

Siekiama, kad geriausios verslo praktikos Lietuvos kaime būtų paviešintos ir pristatytos, taip prisidedant prie kaimo plėtros, alternatyvių pragyvenimo šaltinių ir savireguliacijos galimybių paieškos.

Taip pat norima informuoti vartotojus apie kaime teikiamų paslaugų ir gaminamos produkcijos įvairovę bei pasiekiamumą, sudominti ja pirkėjus.

Darbas, 2012 m. rugsėjo 13 d., p. 1