Pasiūlymai politinėms partijoms

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiumo ir Lietuvos ūkininkų sąjungos prezidiumo PASIŪLYMAI politinėms partijoms, formuosiančioms Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012-2016 metų programą ir veiksmų planą jai įgyvendinti