Jau galima teikti deklaracijas dėl pieno kvotų

Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje jau gautos Tiesioginių pardavimų 2011–2012 kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų formos. Pieno gamintojų patogumui didesnė dalis šių formų jau perduota seniūnijoms. Todėl jų galima kreiptis į seniūno pavaduotoją.

Pasvalio rajone pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotas turi 117 pieno gamintojų. Kaip teigė savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Sabienė, tarp jų yra nemažai ūkininkų, pagaminančių per metus šimtą ar net daugiau tonų pieno.

Pieno gamintojams deklaracijų formos jau išduodamos seniūnijose. Dauguma ten jas ir pasiims. Nors, pasak A. Sabienės, kam patogiau, dėl deklaracijų formų gali kreiptis ir į rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus specialistes, dirbančias 407 kabinete.

Tiesioginių pardavimų 2011–2012 kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas privalės užpildyti visi pieno gamintojai, turėję kvotą tiesiogiai parduoti, nepriklausomai nuo to pardavė ar nepardavė pieną tiesiogiai vartotojui.

Pildant deklaraciją duomenys užrašomi iš pieno produktų apskaitos žurnalo, kuriame - pagaminto, sunaikinto, suvartoto ūkyje, parduoto perdirbti ir parduoto ar nemokamai atiduoto tiesiogiai vartotojui pieno apskaita.

Gamintojas, šiuos kvotos metus (nuo 2011 m. balandžio 1 d. iki 2012 m. kovo 31 d.) nepardavęs pieno tiesiogiai vartotojui, turės pateikti deklaraciją ir parduoto (atiduoto) pieno skiltyse įrašyti 0.

Pieno gamintojai, perėmę pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą, pildydami tiesioginių metinių pardavimų deklaraciją turi parodyti visą parduoto pieno kiekį iki kvotos perėmimo ir po to.

Jeigu gamintojas 2011–2012 kvotos metais turėjo pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotą, tačiau mirė, o kvotos kitas pieno gamintojas dar neperėmė, būsimas jos perėmėjas deklaraciją turi užpildyti mirusiojo vardu bei pridėti mirties liudijimo kopiją.

Deklaracijos pateikimo terminas – nuo balandžio 1 d. iki gegužės 14 d. Pavėlavusiems gresia Europos Komisijos numatytos baudos nuo 345 iki 3450 litų. Kitaip sakant – nuo šimto iki tūkstančio eurų. Bet, kaip sakė A. Sabienė, tokių sankcijų mūsų rajone taikyti dar neteko.

Taip pat galima teigti, kad pas mus dar neįvyko ir nė vienos didesnės apyvartos kvotų aukciono. Dėl pačios paprasčiausios priežasties – dauguma pieno gamintojų neįvykdo turimų savo kvotų.

Beje, šie metai yra paskutiniai, kai Lietuvos žemdirbiai dar gauna papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už kvotinį pieną. Šiemet valstybė jas dar gali mokėti. Iš viso tam skirta 114,5 mln. litų. Šias lėšas nuspręsta nukreipti gyvulininkystės sektoriui remti. Pieno ūkiams atiteks 68,5 mln. litų – po 50 litų už toną kvotinio pieno, 28 mln. litų – už pieninių ir mėsinių galvijų bandų bulius. Kitąmet papildomų išmokų nebeliks. Atskira parama bus teikiama tik už mėsinius gyvulius ir mėsines avis.

Europos Sąjunga yra numačiusi nuo 2015 metų atsisakyti pieno kvotų sistemos, todėl dabar kvotos šalims kasmet palaipsniui didinamos. Kai kurios Bendrijos šalys, tarp jų ir mūsų kaimynė Lenkija, norėtų pasipriešinti tokiai reformai. Lenkai kvotų panaikinimą vadina klaida, nes ši sistema, anot jų ūkininkų, užtikrina pieno rinkos stabilumą.

Lietuvai pieno kvotų sistemos panaikinimas nėra aktualu, nes mūsų šalis kvotos neviršijo ir neviršys. Todėl virškvočio mokesčio mokėti nė vienas ūkis neturės, nors gamina pieno daugiau negu turi kvotos.

Panaikinus pieno kvotas, tos šalys, kurios turi daug gerų ganyklų, pavyzdžiui, Airija, didins pieno gamybą. Jos tai jau yra suplanavusios ir laukia 2015-ųjų. Kitoms šalims tikriausiai bus sunkiau prisitaikyti prie naujų sąlygų. Aišku tai, kad išliks tie gamintojai, kurie sugebės konkuruoti gamindami pieną mažiausiomis sąnaudomis. Lietuva yra iš tų kraštų, kurių žemdirbiai ir dabar gauna mažiau už Europos Sąjungos vidurkį.

Darbas, 2012 m. balandžio 7 d., p. 6

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...