Atmintinė

Siūlome susipažinti su Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos parengta atmintine, kurioje nurodyti aktualiausi dokumentų pateikimo bei reikalavimų, prašant tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, mėsinius galvijus ir (arba) mėsines avis, dalyvaujant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėse „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natura 2000 išmokos“ arba „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, įgyvendinimo terminai.

Atmintinė