Žemdirbiai skuba pamažu

Žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas šiemet prasidėjo balandžio 23 d. Baigtis jis turėtų birželio 15-ąją. Tiesa, pavėlavusieji deklaracijas dar galės pateikti iki liepos 10 d. Bet, kaip įprasta, už kiekvieną dieną po birželio 15-osios bus atskaitoma po 1 proc. nuo priklausančios paramos sumos.

Savivaldybės žemės ūkio skyriaus duomenimis, pernai mūsų rajono žemdirbiai iš viso pateikė per 2800 paraiškų. Šiemet per pirmąsias dvi savaites didelio deklaruotojų aktyvumo nepastebima: žemės ūkio naudmenas ir pasėlius kol kas deklaravo maždaug pusantro šimto ūkininkų. Daugiausia deklaravo iš Pasvalio apylinkių ir Saločių seniūnijų. Tuo tikriausiai nereikia stebėtis, nes šių seniūnijų žemdirbiai kasmet pateikia daugiausia paraiškų.

Nedaug suklysime teigdami, kad žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas iš tikrųjų prasidėjo šią savaitę, nes pirmosiomis dienomis kilo techninių kliūčių patvirtinant deklaracijų duomenis, taip pat dar buvo neaiškumų dėl šiemet priimtų naujovių įgyvendinimo, dar ir dabar negali specialistės atspausdinti žemėlapių.

Lietuvos žemės ūkio ministro įsakymas „Dėl žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo“ buvo paskelbtas kovo 15 d. Tačiau procesui dar neprasidėjus, jau buvo skelbiami taisyklių kai kurių punktų pakeitimai. Paskutinis žemės ūkio ministro įsakymo pakeitimas buvo padarytas balandžio 20 d. Taigi laiko pradėti taikyti privalomas pataisas tikrai buvo mažai.

Paprašyta įvardyti svarbiausius pakeitimus, Savivaldybės žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Sabienė sakė, jog daugiausia naujovių atsirado deklaruojant pievas ir ganyklas. „Ūkininkai, kurie deklaruoja pievas ir ganyklas, turi turėti gyvulių, kurie turi būti registruoti Ūkinių gyvūnų registre. 1 ha ganyklų reikia 0,1 sąlyginio gyvulio. Nustatyti ir pievų bei ganyklų plotai, kuriuos savotiškai padengia registruojami vienetais arba tik bandomis gyvuliai. Tarkim, viena deklaruota karvė garantuoja visą išmoką už 10 hektarų deklaruojamos ganyklos. Laikantis dvi ožkas ar dvi avis visą paramos sumą gaus tik už vieną hektarą deklaruotos ganyklos ar pievos. Neturintieji gyvulių gaus tik 50 proc. išmokos. Gyvulių turėjimo reikalavimas netaikomas pareiškėjams, kurių 2012 m. deklaruotos pievos sudaro ne daugiau kaip 30 proc. visų deklaruojamų plotų ir tinkamų paramai žemės ūkio naudmenų. Tačiau tuo atveju, kai pievos ar ganyklos užima daugiau nei 30 procentų viso deklaruojamo žemės ūkio naudmenų ploto išmoka mažinama 50 procentų nuo viso deklaruojamo ploto“, – aiškino A. Sabienė.

Taigi, tarkim, 100 ha žemė ūkio naudmenų deklaruojantis žemdirbys šiemet dar gali būti ramus deklaruodamas 29,9 ha pievų bei ganyklų, išmoka gaus visą.

Tačiau jei minėtas ūkininkas deklaruotų 30,1 ha ganyklų (o viso deklaruotų 100 ha ž.ū.n) gautų tik pusę paramos už visas deklaruotas žemės ūkio naudmenas.

Pasak A. Sabienės, šiemet galioja ir sena „naujovė“: deklaruojantieji daugiametes (5 metų ir senesnes) pievas ar ganyklas, jų plotų faktiškai negali sumažinti. Ūkininkas, suaręs seną, jam nereikalingą ir tik visą paramą trukdančią gauti ganyklą, užsėti tą plotą rapsais ar javais, nebegali. Taip pasielgęs ūkininkas rudenį gaus iš Nacionalinės mokėjimo agentūros pranešimą, kad šių „pievų ir ganyklų plotą reikia atstatyti. Jeigu jis to nepadarys, jam nuo 2013-ųjų bus taikomos griežtos sankcijos.

Išvardinti visas šiemet įsigaliojusias naujoves nėra galimybių. A. Sabienė dar priminė, kad reikalavimas turėti gyvulių netaikomas ir žemdirbiams, dalyvaujantiems specialiose programose deklaruojant natūralių bei pusiau natūralių pievų plotus, kurie tai daryti pradėjo anksčiau ir prisiimė įsipareigojimus 5 metams. Dar lieka galimybė gauti papildomą priemoką prie priklausančios paramos už vykdomą veiklą plotuose, esančiuose karstiniuose regionuose. Tai išmokai taip pat reikia jau daugiau gyvulių (0,5 SG), kurie bus imami pagal 2011 m. vidurkį. Be to, tai išmokai gyvuliai turi būti registruojami ten kur deklaruojama žemė, arba kaimyninėje seniūnijoje.

Kaip ir kasmet, dauguma rajono ūkininkų dėl žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo kreipiasi į savo seniūnijų specialistus. Bet tas pačias procedūras galima atlikti ir atvykus į Savivaldybės žemės ūkio skyrių. Čia irgi kiekvienas deklaruotojas sulauks kvalifikuotos pagalbos iš skyriaus specialisčių.

Deklaruoti galima ir naudojantis savo internetine bankininkyste. Bet šis metodas mūsų rajone dar nėra populiarus: Žemės ūkio skyriaus duomenimis, pernai internetiniu būdu deklaracijas pateikė tik 17 ūkininkų.

Beje, visi nauji paraiškų teikėjai, pernai nedeklaravę žemės ūkio naudmenų ir pasėlių, privalo įregistruoti savo valdą. Pirmą kartą deklaruojantis žemės ūkio naudmenas turi pateikti žemės nuosavybės dokumentus, nuomos ar panaudos sutartis. Šiais metais numatomos didesnės tiesioginės išmokos, nei 2011 m. Jeigu deklaruojamas tinkamas paramai tiesioginėms išmokoms gauti plotas išliks nepakitęs, išmoka sieks apie 413 Lt/ ha (2011 m. buvo apie 370 Lt).

Šiais metais pildydami paraišką, pareiškėjai galės nurodyti, kad pageidauja gauti išmokas už laikomus mėsinius galvijus ir mėsines avis, papildomas nacionalines išmokas už laikomas ėriavedes.

Darbas, 2012 m. gegužės 8 d., p. 2

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...