Nuo gamybos atsietos dar vienos išmokos

Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius praėjusį ketvirtadienį pasirašė įsakymą, kuriuo patvirtino Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už bulius 2012 m. skyrimo taisykles. Remiantis jomis, keičiasi specialiųjų išmokų už bulius skyrimo principas. Norintieji jas gauti, turės būti deklaravę žemės ūkio naudmenas ir 2010–2011 metų laikotarpiu gavę specialiąsias išmokas už bulius.

Minėtose taisyklėse nurodoma, kad galvijų laikytojai, kurie šiemet bus deklaravę žemės ūkio naudmenas, specialiąsias išmokas gaus ne už kiekvieną nuo šių metų pradžios parduotą skersti į skerdyklą ar parduotą išvežti iš Lietuvos devynių mėnesių ar vyresnį bulių, o pagal 2010 ir 2011 metais gautų specialiųjų išmokų už bulius skaičiaus aritmetinį vidurkį. Kaip ir kitų mokamų atsietųjų išmokų atveju, bus nesvarbu, ar laikytojas šiemet bus realizavęs vieną, du, dešimt ar nė vieno buliaus – atsietosios specialiosios išmokos už bulius jam bus skirtos pagal minėtąjį dviejų metų laikotarpį gautų išmokų skaičiaus vidurkį. Pasvalio rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Aldona Sabienė komentuodama naują tvarką teigė, kad šiemet net ir penkis bulius pardavęs ūkininkas minėtų išmokų negaus, jeigu nepardavė nė vieno pernai ir užpernai.

Ar tai teisinga, geriau matyti iš Briuselio. Žemės ūkio ministerijos pranešime teigiama, kad „Europos Sąjunga kryptingai siekia visiško išmokų atsiejimo nuo einamųjų metų gamybos. Sakykim, pieno, karvių žindenių, skerdimo papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos nuo gamybos atsietos jau 2006–2007 m. Nors buvo tikėtasi, kad susietųjų su gamyba išmokų schema bus taikoma dar ir šiemet, kol nuo ateinančių metų bus prieita prie visų išmokų atsiejimo ir bendros išmokos už žemės ūkio naudmenų plotus taikymo, tačiau vadovaujantis Europos Sąjungos reglamentų nuostatomis, atsieti bulių išmokas nuo gamybos privalu jau dabar.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad norintiems gauti minėtas išmokas, pagrindiniais reikalavimais išliks galvijo laikytojo įregistravimas valdos valdytoju ar partneriu bei paraiškos šiemet deklaruoti žemės ūkio naudmenas pateikimas.

Atsietųjų specialiųjų išmokų už bulius potencialių gavėjų sąrašus nuo rugsėjo 1 d. turės visos rajonų savivaldybės. Ten bus galima sužinoti apie skirtas išmokas. Jos laikytojams bus pervedamos vienu kartu už 2012 metus. Koks bus nustatytas atsietosios specialiosios išmokos dydis, paaiškės tik rudenį, kai Vyriausybė patvirtins lėšas visoms žemės ūkio sektoriuje mokamoms papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms.“

Beje, Savivaldybės žemės ūkio skyriaus duomenimis, Pasvalio rajono žemdirbiai parduoda vidutiniškai apie 80 užaugintų bulių kas ketvirtį.

Darbas, 2012 m. gegužės 22 d., p. 1