Apie paramą jauniesiems ūkininkams

Jaunieji ūkininkai, įkūrę arba planuojantys kurti gyvulininkystės ūkius mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse, gali teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Skaitykite skelbimą.