Įkurti gyvulininkystės ūkį jaunajam ūkininkui nebus lengva

Nuo šio mėnesio pradžios Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniai skyriai jau priima jaunųjų ūkininkų paraiškas įsikūrimo paramai gauti. Ūkininkai gali jas teikti iki liepos pabaigos. Pagal atnaujintas taisykles, parama teikiama jauniesiems ūkininkams, ketinantiems įkurti gyvulininkystės ūkius mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse.

 

Pareiškėjai turi būti ne vyresni kaip 40 metų amžiaus, įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paraiškos paramai gauti pateikimo. Taip pat jie privalo pirmą kartą kurtis kaip valdos ir ūkio valdytojai savo vardu.

Be to, pretenduojantiems gauti paramą jauniesiems ūkininkams reikėtų turėti pakankamai profesinių įgūdžių bei kompetencijos. Todėl bus privaloma pateikti bent vieną iš ūkininko profesinį pasirengimą ūkininkauti įrodančių dokumentų.

Visas įkuriamojo ūkio žemės ūkio naudmenų plotas, kuriam prašoma paramos, paraiškos pateikimo dieną privalo priklausyti ją pateikusiam ūkininkui nuosavybės teise arba turi būti kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimas: nuoma, panauda ir kt.

Pareiškėjai nuosavybės teise turi valdyti ne mažesnį kaip 8 ha žemės ūkio naudmenų plotą, kurį reikia įsipareigoti per 5 metus padidinti iki 20 ha.

Visas plotas, kuriame bus įgyvendinamas projektas, turi būti mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse.

Į paramą pretenduoti gali tik jaunieji ūkininkai, kuriantys gyvulininkystės ūkį. Tokiu ūkis laikomas, jei projekto kontrolės pabaigoje iš gyvulininkystės sektoriaus veiklos prognozuojamos gauti pajamos sudaro daugiau nei pusę visų ūkio veiklos pajamų.

Be to, projekto įgyvendinimo laikotarpiui ūkyje privalo didėti sutartinių gyvulių skaičius. Jaunasis ūkininkas įsipareigoja penktais metais laikyti ne mažiau kaip 0,5 sąlyginio gyvulio vienam hektarui žemės ūkio naudmenų. Tiesa, antraisiais metais tam plotui reikalaujama laikyti ne mažiau kaip 0,2, trečiaisiais – 0,3, ketvirtaisiais – 0,4 sąlyginio gyvulio.

Kuriant gyvulininkystės ūkį, už vieną hektarą žemės ūkio naudmenų skiriama 3452 litai. Didžiausia paramos suma vienam ūkiui arba, jeigu kuriasi sutuoktiniai, atitinkantys
visus šios priemonės reikalavimus, bendra jų prašoma suma negali viršyti 138 tūkst. litų.

Mūsų rajone mažiau palankiomis ūkininkauti vietovėmis įvardinamos Pasvalio apylinkių ir Krinčino seniūnijos. Anot Savivaldybės žemės ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės Aldonos Sabienės, tikriausiai neverta tikėtis, kad šiemet plūstelės jaunųjų ūkininkų, kuriančių gyvulininkystės ūkius, paraiškos. „Nors nuosavos žemės privalomas turėti plotas sumažintas nuo 12 iki 8 hektarų, daug kam ir ši norma tikriausiai bus pernelyg didelė, tarkim, Pasvalio apylinkių seniūnijoje gan daug žemdirbių yra vadinamieji trihektarininkai. Tuo tarpu atnaujintos taisyklės minėtai paramai gauti geriausiai tinka kurti stambesniems ūkiams. Jeigu visus prieš tai išvardintus reikalavimus atitinkantis jaunasis ūkininkas norės gauti maksimalią paramos sumą, jam reikės valdyti ne mažesnį kaip 40 hektarų žemės ūkio naudmenų plotą. Žinant, kad viena karvė atitinka vieną sąlyginį gyvulį, įkūręs pieno ūkį jis projekto pabaigoje privalės laikyti mažiausiai 20 šių gyvulių“, – aiškino A. Sabienė.

Kad jaunieji ūkininkai rizikuos kurti stambesnius pieno ūkius, mažai tikėtina ir dėl itin nepalankios situacijos pieno gamybos sektoriuje. Supirkimo kainos pastaruoju metu tik mažėja ir jokių naudingų pieno gamintojams permainų niekas nežada.

Nė kiek ne mažiau rizikingas ir mėsinių gyvulių auginimas.

Darbas, 2012 m. birželio 9 d., p. 2

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...