Deklaravimas baigėsi, bet klaidas dar galima taisyti

Birželio 15-ąją baigėsi pasėlių deklaravimo laikas. Tiesa, deklaracijos dar priimamos iki liepos 10-osios, tačiau už kiekvieną pavėluotą dieną išmokų suma mažinama 1 proc.

Pasvalio krašte laiku deklaracijas šiemet pateikė 2578 žemės naudotojai: 284-iais mažiau negu pernai. Išlieka ta pati pastarųjų metų tendencija – ūkiai stambėja.

 

Daugiausia javų, bet yra ir kmynų

Iš viso į elektroninius žemės blokus buvo įbraižyta 22712 žemės ūkio naudmenų laukų – 1224-iais daugiau negu pernai. Europos Komisijos auditoriai Lietuvai yra nurodę smulkinti žemės blokus, nes yra sudėtinga atlikti stambių blokų patikrą. Būtent dėl žemės blokų susmulkėjimo, padidėjo į juos įbraižytų laukų skaičius. Deklaruojant pasėlius ir įbraižant laukus parodoma, kur kuris deklaruojamas sklypas yra ir kas jame auga.

Šiemet mūsų rajone deklaruota 80760 hektarų žemės ūkio naudmenų, pernai – per 82 tūkst. hektarų.

Savivaldybės žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Aldona Sabienė minėjo, kad birželio 27 dienos duomenimis 49 pasėlių deklaravimo paraiškos yra pateiktos pavėluotai, t. y. po birželio 15-osios, kai už kiekvieną pavėluotą dieną taikoma 1 proc. tiesioginių išmokų nuoskaita. Ko gero, pavėlavusiųjų bus ir daugiau. Todėl reikia manyti, kad iki liepos 10-osios (galutinio paraiškų pateikimo termino) deklaruoti plotai dar padidės. Be to, jei žmogus pasėlius šiemet deklaravo, tarkim, Panevėžio rajone, nors dalis jo žemės plotų yra Pasvalio rajone, deklaracijos bus priskirtos Panevėžio rajonui. Tai gali būti dar viena priežastis, kodėl šiemet deklaruotų hektarų yra mažiau negu pernai. Dirbamos žemės plotai mūsų rajone tikrai nesumažėjo.

Tik 12 ūkininkų pasėlius deklaravo savo jėgomis, prie deklaravimo sistemos prisijungę per elektroninės bankininkystės sistemą. Jie patys įbraižė ir laukus į elektroninius žemės blokus.

Vyraujančios kultūros – žieminiai ir vasaliniai javai bei rapsai. Tačiau rajone turim ir ūkininkų, auginančių cukrinius runkelius, kmynus, grikius. Pastaruosius daugiausia ten, kur žemės nederlingos. Tiesa, šiomis kultūromis apsėti plotai nėra dideli.

Būtina patikslinti

Daugiausia pasėlių deklaracijų pateikta Saločių seniūnijoje – 353, Joniškėlio apylinkių – 351, Vaškų – 321, Pasvalio apylinkių – 319. Mažiausiai Pušaloto – 181, Namišių – 163. Tiesiai į Savivaldybės žemės ūkio skyrių deklaruoti pasėlių buvo atėję 167 žemės naudotojai.

Nemažai žmonių ateina padaryti pakeitimų jau pateiktose deklaracijose. Jei keičiamas vadinamasis pirmas deklaracijos puslapis, kur nurodyta banko sąskaita, pageidaujama informavimo forma ir pan., keitimus galima daryti nesibaiminant jokių nuoskaitų. Tačiau, jei pasibaigus deklaracijų pateikimo terminui keičiami duomenys apie pasėlius, taikoma tokia pati nuoskaita, kaip ir už pavėluotas deklaracijas. Tik šiuo atveju išmokos mažinamos ne už visą deklaruotą plotą, o tik už tą lauką, kurio duomenys keičiami.

Vis dar pasitaiko, kad tą patį lauką arba jo dalį deklaruoja du žemės naudotojai. Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Aldona Sabienė sodiečius, gavusius perspėjimą apie tokią situaciją, ragina nedelsiant ateiti pataisyti deklaracijų. Kol netikslumai nebus ištaisyti, tiesioginių išmokų negaus nei vienas, nei kitas pretendentas į „dvigubai“ deklaruotą sklypą. Todėl jiems būtina išsiaiškinti, kuris deklaravo daugiau negu priklauso, o šiam savo nurodytą plotą sumažinti. Gali būti ir taip, kad paprasčiausiai netiksliai įbraižyta deklaruoto lauko vieta, kad šalia jo yra niekieno nedeklaruotas plotas. Tokiu atveju, tikslinant deklaraciją, užtenka elektroniniame žemės bloke sklypą „patraukti“ į laisvą vietą, kad jis „nebedengtų“ kaimyninio sklypo.

A Sabienė minėjo, kad šiandieniniais duomenimis yra deklaruotas 21 laukas, kur kaimyniniai sklypai „uždengia“ vienas kitą. Apie tai tuos sklypus deklaravę sodiečiai bus informuoti.

12 žemės naudotojų deklaravo pasėlius sklypuose, kuriuose pagal elektroninių žemės blokų duomenis tinkamų pasėliams plotų nėra – matyti tik pievos, ganyklos ir pan. Apie tai šiems pareiškėjams taip pat bus pranešta. Gali būti, kad ir tokiu atveju užteks patikslinti apsėtų laukų vietą.

Vienam hektarui šešiolika vištų

Jei žemės naudotojas visai neturi gyvulių, bet deklaruoja pievas ir ganyklas, kurių plotas sudaro daugiau kaip 30 proc. viso jo deklaruojamo ploto, tiesioginės išmokos jam bus mažinamos 50 proc. Ir ne tik už deklaruotas pievas ir ganyklas, bet už visus deklaruotus plotus, taip pat ir pasėlius. Minimalus reikalavimas – vienam hektarui deklaruotų pievų ir ganyklų turėti bent 0,1 sąlyginio gyvulių vieneto (SGV). Tarkim, turint dešimt hektarų pievų ir ganyklų reikėtų laikyti bent vieną karvę ar atitinkamą skaičių kitų gyvulių.

Kai Ūkinių gyvūnų registre gyvuliai registruojami kiekvienas individualiai (karvės, avys, ožkos ir pan.), žiūrima, kiek deklaracijos pateikėjas jų turėjo nuo 2012 m. birželio 1 iki rugpjūčio 1 d. Jei gyvuliai registruojami bandomis (kiaulės, paukščiai, triušiai ir pan.) bus imami 2012 metų liepos 1 d. duomenys.

Beje, sankcijų skaičiavimo mechanizmas, kai deklaruotiems pievų ir ganyklų plotams ūkyje laikomų gyvulių neužtenka, sunkiai įkandamas net specialistams. Sankcijų skaičiavimo instrukcijoje rašoma: „Jeigu pievų ir ganyklų ploto santykis su visu pareiškėjo tiesioginėms išmokoms deklaruotu ir tinkamu paramai žemės ūkio naudmenų plotu didesnis negu 30 proc, tuomet tikrinama, kokį plotą nuo viso pareiškėjo deklaruoto pievų ir ganyklų ploto sudaro pažeidimo plotas.“ O toliau aiškinama: „Jei pažeidimo plotas sudaro iki 50 proc. neimtinai, pareiškėjui taikoma 3 proc. netyčinio reikalavimų nesilaikymo sankcija.“ Tarkim, žmogus turi 20 hektarų pievų ir ganyklų bei 1,1 sąlyginio gyvulių vieneto. Tokio skaičiaus užtenka „padengti“ 11 hektarų pievų ir ganyklų. Dar 9 hektarai lieka „nepadengti“. Šiuo atveju pažeidimo plotas yra 45 proc. ir pareiškėjui taikoma minėta 3 proc. sankcija.

Jeigu pažeidimo plotas sudaro nuo 50 iki 100 proc. neimtinai, pareiškėjui taikoma 19 proc. tyčinio reikalavimų nesilaikymo sankcija. Ir pavyzdys: žmogus turi 0,5 sąlyginio gyvulių vieneto ir 20 hektarų pievų bei ganyklų. Šiuo atveju gyvulių skaičius „padengia“ 5 hektarus, o pažeidimo plotas yra 75 proc, tad pareiškėjui taikoma 19 proc. sankcija.

Jei pažeidimo plotas sudaro 100 proc, pareiškėjui taikoma 50 proc tyčinio reikalavimų nesilaikymo sankcija. Tai jau anksčiau minėtas atvejis, kai žmogus, deklaravęs pievas ir ganyklas, nelaiko jokių gyvulių.

Žemės ūkio ministerijos specialistai tvirtina, jog tokiais reikalavimais siekiama sudrausminti vadinamuosius „sofos“ ūkininkus, kurie deklaruoja pievas ir ganyklas, bet gyvulių nelaiko.
Tačiau senyvo amžiaus sodiečiai, deklaravę savo trihektarį, kurio didesnę dalį dažnai sudaro pievos ir ganyklos, bet nebelaikantys karvutės ar kito gyvulio, ko gero, nė nenujaučia, kad jų laukiamos tiesioginės išmokos bus sumažintos per pusę. Beje, 16 dedeklių vištų, jei jos yra įregistruotos Ūkinių gyvūnų registre, atitinka 0,1 sąlyginio gyvulių vieneto. Kitaip tariant, tokio vištų pulkelio užtektų „padengti“ vienam hektarui pievų ir ganyklų...

Darbas, 2012 m. birželio 28 d., p. 2