Nebeketinantys ūkininkauti dar galės prašyti paramos

Birželio 29-ąją baigėsi pirmasis paraiškų rinkimo etapas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“. Gautos 147 paraiškos, prašoma paramos suma siekia 1,3 mln. litų.

 

Antrasis paraiškų rinkimo etapas numatytas nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 30 d. Minėtai paramai šiemet skirta 70 mln. litų. Todėl ūkininkai, nespėję pateikti paraiškų per pirmąjį jų rinkimo etapą, tą padaryti galės rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais ir pretenduoti į didžiąją šiems metams skirtų paramos lėšų dalį.
Paraiškas gali teikti ne jaunesni kaip 55 metų, tačiau dar nesulaukę pensinio amžiaus ūkininkai arba ūkio darbuotojai. Visi pareiškėjai privalo turėti teisę, sulaukę pensinio amžiaus, gauti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją.

Paraišką teikiantis ūkio darbuotojas, dirbantis pasitraukiančio iš prekinės žemės ūkio gamybos asmens ūkyje, turi paskutinius penkerius metus ne mažiau kaip pusę darbo laiko dirbti ūkio darbuotoju, o paskutinius ketverius metus ne mažiau kaip pusę laiko dirbti ūkio darbuotoju pasitraukiančio iš prekinės žemės ūkio gamybos asmens ūkyje.
Valdą perleidžiantis pareiškėjas turi užsiimti žemės ūkio veikla ne trumpiau kaip 10 paskutinių metų ir nuo 2004 metų kasmet deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir (arba) registruoti turimus gyvulius. Paraiškos teikimo dieną jis turi būti įregistravęs valdą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir ten nurodytas jos valdytoju, be to, turi užsiimti žemės ūkio veikla ne mažesniame kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų plote.

Nuo šių metų birželio 30 d. įsigaliojo reikalavimas, kad iki paraiškos paramai gauti pateikimo dienos pareiškėjo arba jo sutuoktinio valdos ekonominis dydis (EDV) bet kuriuos dvejus metus per paskutinius ketverius metus turi būti didesnis negu 2 EDV.

Parengta pagal NMA inf.

Darbas, 2012 m. liepos 19 d., p. 1

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...