Dėl juodojo pūdymo

Nacionalinė mokėjimo agentūra primena, kad vadovaujantis Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų aprašo nuostatomis, pareiškėjai iki lapkričio 1 d. juodąjį pūdymą turi apsėti arba apsodinti žemės ūkio augalais.

Ši nuostata netaikoma Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programoje „Ekologinis ūkininkavimas“ apsauginėse juostose deklaruojamiems juodojo pūdymo plotams.

Šio reikalavimo nesilaikantiems ūkininkams gali būti skiriamos sankcijos, o jų dydis priklauso nuo to, kokie pažeidimai buvo užfiksuoti patikrų metu.

Jei lauke, kuriame paliekamas juodasis pūdymas, užfiksuojamas reikalavimų neatitinkantis piktžolių kiekis, bet piktžolėtas lauko plotas sudaro mažiau nei pusę faktinio lauko ploto, pareiškėjas turi galimybę pažeidimą pašalinti per ne ilgesnį kaip 14 kalendorinių dienų laikotarpį. Tai įvykdžiusiam ūkininkui sankcijos nebus taikomos.

Jei reikalavimai neįvykdomi dėl nuo pareiškėjo valios nepriklausančių aplinkybių (pvz., dėl užlietų žemės plotų juodojo pūdymo neįmanoma apsėti), pareiškėjas privalo apie tai nedelsdamas raštu informuoti Nacionalinę mokėjimo agentūrą ir pateikti šias aplinkybes įrodančius dokumentus.

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...