Už žemės konsolidaciją mokėti nereikės, o naudos bus visiems

Į Pumpėnų seniūnijoje surengtą seminarą apie žemės konsolidacijos procesą t jo aktualijas susirinko gausus būrys žmonių ir išpaties miestelio, ir iš aplinkinių kaimų. Ūkininkams už žemės konsolidaciją mokėti nereikia, nes ji remiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Žemės ūkio miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“ veiklos sritį „Žemės konsolidacija“. Valstybės žemės fondo Panevėžio filialo direktorius Alfonsas Svipas ir šio filialo Pasvalio–Biržų darbo grupės vadovas Sigitas Šukys pirmiausia papasakojo, kokios naudos iš konsolidacijos gali tikėtis žemės sklypų savininkai.

Įgyvendinant žemės konsolidacijos projektus, pirmiausia siekiama racionaliai pertvarkyti žemės sklypus, t. y. keisti jų vietą, plotą, ribas, sklypus sujungiant, mainant ir 1.1. Tokie pertvarkymai padeda sustambinti žemės valdas, pagerinti jų glaustumą, sumažinti atstumus tarp sklypų ūkio valdoje.

Konsolidacijos proceso metu sudaromi apleistų ir dirbamų žemių, šlapynių, dirvožemio našumo, melioracijos būklės žemėlapiai, inžinerinės infrastruktūros ir kelių tinklo išdėstymo brėžiniai. Konsolidacijos projektuose numatomi apleistų žemių tvarkymo būdai. Pavyzdžiui, miško, trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas ar tokių plotų pritaikymas žemės ūkio veiklai. Be to, numatoma, kaip bus tvarkomi sklypai prie visuomeninės paskirties pastatų, privažiavimai prie sodybų ir lankomų objektų. Gali būti parengtas ir ūkininko sodybos formavimo projektas, tik šį pageidavimą reikia įrašyti teikiant prašymą.

Žemės konsolidacija naudinga visiems

Žemės konsolidacija naudinga ne tik ūkininkams, kitiems žemės sklypų savininkams, bet ir kaimų bendruomenėms. Jos, o taip pat vietos veiklos grupės, neretai negali įgyvendinti savo sumanymų ir siekti paramos pagal minėta KPP priemonę, nes nėra numatyta vietos teritorijų plėtrai, nesuformuoti sklypai bendruomenės poreikiams. Konsoliduojant žemės valdas, pagal bendruomenių pageidavimus galima numatyti vietas, tarkim, kur bus įrengtas paplūdimys, sporto aikštelė ir pan.

Konsolidacijos proceso metu parengus melioracijos būklės žemėlapius, kelių infrastruktūros tinklo brėžinius, po to daug paprasčiau ruošti techninius laukų melioravimo ar kelių tiesimo projektus. O turint visus šiuos dokumentus, lengviau gauti lėšų ir patiems darbams.

Į seminarą atėjęs pumpėnietis domėjosi, ar paraišką dėl dalyvavimo konsolidacijos procese gali teikti ūkininkas, kuris turi įsigijęs šešis atskirus sklypus.

„Jei tie sklypai turi bendras ribas – be jokių problemų jie bus sujungti į vieną masyvą. Jei šiuos sklypus skiria kitų savininkų žemė, reikės su jais tartis, kad sutiktų susikeisti sklypais. Jei ūkininko įsigytus sklypus skiria laisva valstybinė žemė, sukeisti sklypus su ja bus dar paprasčiau. O jei ūkininko sklypai yra, tarkim, trys viename, o kiti trys – kitame lauke, iš jų gali būti suformuoti du atskiri didesni sklypai“, – atsakė Valstybės žemės fondo specialistai.

Ūkininkai klausė

Ūkininkams rūpėjo, kaip bus nustatoma reali sklypų vertė juos mainant tarp savininkų ar su valstybine žeme. Jiems atsakyta, jog bus parengtas labai preciziškas žemės verčių planas, žemę įvertinant pagal daugelį kriterijų. Ar viskas atlikta teisingai, spręs patys konsolidacijos projekto dalyviai, t. y. žemės sklypų savininkai. Jeigu jie turės pagrįstų pretenzijų – žemės vertinimas privalės būti atliekamas iš naujo. Žemės vertė nustatoma ne „pagal popierius“, o vizualiai, apžiūrint kiekvieną sklypą natūroje. Kai sklypai tarpusavyje keičiami, jų dydis koreguojamas pagal žemės vertę. Žemės vertinimas, kaip ir visi kiti konsolidacijos projekto darbai, jo dalyviams nieko nekainuos – visos išlaidos bus dengiamos iš konsolidacijai skirtų lėšų pagal KPP.

Ne vieną seminaro dalyvį domino, ar į konsolidacijos projektą gali būti įrašyti sklypai, kuriuos yra paveldėję keli bendrasavininkai.

„Žinoma, gali, bet tokiu atveju visi bendrasavininkai turi parašyti sutikimus. Jei bent vienas bendrasavininkas nesutinka – paraiška nepriimama. Ne tik šiuo, bet ir daugeliu kitų atvejų labai svarbu yra kaimynų sutarimas. Juk ir pats žodis konsolidacija reiškia susivienijimą bendrai veiklai, susijungimą, sutvirtinimą“, – paaiškino svečiai iš Valstybės žemės fondo.

Seminaro dalyviai įvardijo dar vieną problemą. Žemės reformos pradžioje matininkai neturėjo gerų prietaisų, sklypai buvo matuojami mediniu dvimetriu, o tokie matavimai – netikslūs. Žemės konsolidacija – puiki proga šią problemą išspręsti, nes bus atlikti nemokami kadastriniai matavimai.

„Konsolidacija yra naudinga daugeliu atžvilgių: jei žmogus turi vieną sklypą – bus atlikti kadastriniai matavimai, jei kelis greta esančius sklypus – iš jų suformuotas vienas kompaktiškas sklypas. Jei yra keli vieno sklypo bendrasavininkai, žemė jiems bus atidalyta, visa tai įteisinant juridiškai“, – teigė Valstybės žemės fondo Panevėžio filialo direktorius A. Švipas.

Svarbu imtis iniciatyvos

Kad žemės konsolidacijos procesas būtų spartesnis, labai reikia pačių ūkininkų bei kitų sklypus turinčių sodiečių iniciatyvos. Kai kurie sklypų savininkai gyvena mieste, savo žemę nuomoja ir kaime nė nesirodo. Todėl būtina susisiekti su jais ir pasiūlyti dalyvauti konsolidacijos projekte. Jiems galėtų atstovauti ir įgaliojimą gavęs žmogus. Aktyvesnės turėtų būti vietinės žemės ūkio bendrovės, nes dabar daugiausia iniciatyvos rodo tos, kurios pačios žemės nedirba, bet sklypų turi prisipirkusios visoje Lietuvoje.

Seminare kalbėta ir apie sklypus, kurie yra vadinamuosiuose bendruose plotuose ir kurių šeimininkų surasti neįmanoma. Taip pat apie sklypus, kuriuose stūkso buvusių kolūkių fermų ar sandėlių griuvėsiai. Tie pastatai yra atiduoti už pajus ir dažnai turi net keliasdešimt savininkų. Vieni – jau mirę, kiti – užsienyje, todėl neįmanoma išsiaiškinti, kam turtas priklauso. Belieka pradėti procedūrą, kad tokie pastatai bei sklypai būtų pripažinti bešeimininkiais ir juos savo žinion perimtų valstybė. Tačiau šis procesas ilgas, tad jo užbaigti šiam konsolidacijos etapui nebepavyks. Vis dėlto aktyvius veiksmus reikėtų pradėti kuo greičiau.

Jei dokumentai dėl valstybinės žemės pirkimo yra tvarkomi, bet nuosavybė iki galo dar neįforminta, galima kreiptis į rajono žemėtvarkos skyrių, kad, kol nuosavybė bus įteisinta žemės pirkėjo vardu, tą sklypą imtų savo globon ir jis galės būti įrašytas į konsolidacijos projektą.

Į konsolidacijos projektą negali būti įtraukti areštuoti žemės sklypai, taip pat tie, dėl kurių vyksta teisminiai ginčai. Jei žemės sklypas yra įkeistas bankui, norint dalyvauti konsolidacijoje reikia gauti banko sutikimą.

Žemės sklypų savininkai, pageidaujantys dalyvauti konsolidacijos projekte, kuo skubiau Valstybinės žemės fondo Panevėžio filiale turi pateikti prašymus. Jų formas galima rasti interneto svetainės www.vzf.lt skyrelyje „Žemės konsolidacija“, fondo teritoriniame padalinyje ar rajono žemėtvarkos skyriuje.

Darbas, 2012 m. spalio 4 d., p. 2

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...