Pieno gamintojai neabejoja, kad yra žlugdomi

Penktadieni Kaune, Aleksandro Stulginskio universiteto salėje rinkosi Lietuvos pieno gamintojų asociacijos bei Žemės ūkio rūmų atstovai. Tarp kelių šimtų susirinkimo dalyvių buvo ir keli pasvaliečiai. Žemės ūkio ministerijai atstovavo ir jos poziciją gynė Bendrosios rinkos organizavimo departamento direktorius Rimantas Krasuckis.

Kaip sakė Žemės ūkio rūmų Pasvalio skyriaus pirmininkas Juozas Steponas, pieno gamintojai daugiausia priekaištų ministerijos atstovui turėjo dėl smarkiai vėluojančių išmokų už kvotinį pieną. Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius buvo žadėjęs jas pradėti mokėti liepos mėnesį. Tačiau dabar žadama ankstyviausia išmokų mokėjimo pradžios data – kitų metų sausis. Pieno gamintojai ne be pagrindo įtaria, kad ir šis pažadas nebus įvykdytas, nes po rinkimų į Seimą suformuota nauja Vyriausybė, jei norės, galės įrodinėti nieko panašaus jiems nežadėjusi.

Nuolat mažėjantis melžiamų karvių (2010 m. jų buvo 374,6 tūkst., 2011 m. – 360 tūkst., 2012 m. – 349,5 tūkst.) ir ūkių skaičius, mažėjantis pieno ūkių pajamingumas dėl vis krintančių žaliavinio pieno supirkimo kainų rodo vis blogėjančią Lietuvos pieno gamintojų padėtį ir signalizuoja imtis radikalių priemonių gelbėti sektorių. Daugkartiniai susitikimai su Vyriausybės, Seimo ir Žemės ūkio ministerijos atstovais teigiamų rezultatų neduoda. Pažadas gavus Europos Komisijos leidimą pradėti anksčiau mokėti išmokas už kvotinį vis nevykdomas. Nors minėtas leidimas jau gautas mokėjimą siekiama nukelti vėlesniam terminui.

Dėl to Lietuvos pieno gamintojų asociacijos taryba, įvertinusi susidariusią situaciją, praeitą penktadienį priėmė išplėstinio posėdžio rezoliuciją. Joje reikalaujama nedelsiant išmokėti išmokas už kvotinį pieną (87 litus už toną); siekti, kad iki 2015 m. išliktų išmokos už kvotinį pieną; valstybės ilgalaikėje strategijoje numatyti pieno sektorių strategine ūkio šaka ir sudaryti naujajame programiniame laikotarpyje visas sąlygas investicijų rėmimui; siekti, kad būtų suvienodintos Lietuvos ir Europos žemdirbių konkurencinės sąlygos ir būtų mokamos vienodo dydžio tiesioginės išmokos.

Minėtame susirinkime taip pat nuspręsta rengti Lietuvos pieno gamintojų suvažiavimą. Galbūt, net gruodžio mėnesį.

Darbas, 2012 m. spalio 11 d., p. 1