Pasvaliečiai skatinami aktyviau naudotis parama kaimui

Sausio 24 dieną Pasvalio rajono savivaldybėje vyko Žemės ūkio ministerijos organizuotas seminaras „Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas aktualijos: darbų ir lėšų įsisavinimo planavimas, įgyvendintų vietos projektų priežiūra“.

Pagal šiuo metu pasirašytų sutarčių ir jau įgyvendintų veiklos projektų skaičių Pasvalio rajonas yra tarp pirmaujančių. Kaip informavo Pasvalio rajono vietos veiklos grupės projektų vadovė Helena Simonaitienė, jau įgyvendinti 78 projektai vietoje įsipareigotų 63. Dauguma projektų buvo skirti kaimo bendruomenėms perduotų pastatų renovavimui ir viešųjų erdvių gerinimui.
Viena seminaro lektorių – Žemės ūkio ministerijos kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja Kristina Indriošienė – skatino pasvaliečius įgyvendinti daugiau verslo projektų. „Siūlyčiau gyventojams išnaudoti ir LEADER metodo galimybes. Vystant konkretų verslą, kaime didėtų gyventojų socialinė įtrauktis, jaunimo užimtumas, mažėtų skurdas“,  – aiškino K. Indriošienė.


Tikslas – skatinti kaimo plėtrą


Pasak K. Indriošienės, 2007–2013 m. laikotarpio LEADER programos tikslas – skatinti kaimo plėtrą vietos iniciatyvos ir partnerystės pagrindu. Šiam tikslui pasiekti pasitelkiamos trys priemonės. Svarbiausiai iš jų – priemonei „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ skiriama 93 proc. visų LEADER programos lėšų. Vietos veiklos grupės parengtos strategijos turi siekti svarbiausių tikslų – gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse ir įvairinti ekonomiką. Tačiau galima numatyti ir papildomų priemonių, tokių kaip socialinės atskirties mažinimas kaimo vietovėse ir pan.

Priemonės „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ projektuose gali dalyvauti ne mažiau kaip dvi Lietuvoje veikiančios vietos veiklos grupės. Iš jų viena turi būti gavusi finansavimą strategijai įgyvendinti. Aišku, tarptautiniuose projektuose vienas iš partnerių turi būti iš kitos Europos Sąjungos šalies.
Trečioji priemonė susideda iš kelių veiklos sričių: tai parama vietos veiklos grupių rengiamoms strategijoms, jas įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti bei galimų vietos projektų teikėjų gebėjimams ugdyti, jų aktyvumui skatinti.
Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Sadauskaitė priminė, kad svarstoma galimybė nuo ateinančių metų vietos plėtros projektų finansavimą vykdyti iš kelių fondų. Tai atvertų dar didesnes galimybes verslui kaime.
Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007˜–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ skirtas beveik 8,9 mln. litų finansavimas. Likusią beveik 943 tūkst. litų sumą garantuoja Pasvalio rajono savivaldybė. Bendra projekto vertė – daugiau nei 9,8 mln. litų. Projektas bus įgyvendinamas iki 2015 m. rugsėjo 15 d.


Pastatų remontas ir galimybės jaunimui


Vykdant pastatų remontą, juos dažniausiai pagal panaudos sutartį naudojančios kaimo bendruomenės žinojo, kad yra numatyta galimybė gauti paramą paslaugų verslo teikimui. „Tai turi padėti organizacijai užsidirbti lėšų pastatui išlaikyti. Tačiau svarbu suvokti, kad nieko nedarant visos į pastato remontą įdėtos lėšos gali nueiti perniek. Visų nevyriausybinių organizacijų vystymo galimybes jau pradėjome tirti šį mėnesį. Apklausų metu siekiame išsiaiškinti, kokios tų organizacijų ateities vizijos, kur ir kokį reikia pradėti verslą. Vietos veiklos grupės valdybos nariai kartu su A. Stulginskio universiteto dėstytoju, ekspertu Vytautu Pilipavičiumi vasario 2–3 lankėsi Krinčine ir Vaškuose, vasario 9–10 d. – Joniškėlio, Pušaloto, Pumpėnų, Daujėnų seniūnijose. Vasario 11 d. pasvaliečiams V. Pilipavičius pristatė bendradarbiavimo tarp vyriausybinių organizacijų ir verslo viziją. Svarbiausias jos principas – ne konkuruoti, o bendradarbiauti, stengiantis atrasti paslaugas, kurios galbūt nepatrauklios valstybinio sektoriaus įmonėms, tačiau jas galėtų plėtoti nevyriausybinės organizacijos ar privatus verslas“, – aiškino projektų vadovė H. Simonaitienė.

Jaunimo veiklos galimybių plėtimas yra svarbiausi prioritetai rengiamoje 2014–2020 metų verslo galimybių formavimo Pasvalio rajone koncepcijoje. Todėl H. Simonaitienės nuomone, verslu užsiims, darbo vietas steigs ir pridėtinę vertę ateityje kurs ne tik kaimo bendruomenės ar kitos nevyriausybinės organizacijos, turėsiančios išlaikyti savo naudojamus pastatus. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos teikiama parama turėtų drąsiau naudotis ir idėjų nestokojantys verslūs kaimų gyventojai. Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Sadauskaitė priminė, kad svarstoma galimybė nuo ateinančių metų vietos plėtros projektų finansavimą vykdyti iš kelių fondų. Tai atvertų dar didesnes galimybes verslui kaime.

Darbas, 2013 m. vasario 14 d., p. 2

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...