Ragina nepavėluoti

Nacionalinė mokėjimo agentūra, siekdama padėti ūkininkams geriau įsisavinti ES paramos lėšas, primena keletą artėjančių terminų, kurių reikėtų nepraleisti.
Žemdirbiams, deklaravusiems pievas (ganyklas), skirtas prekinei žolinės produkcijos gamybai, parama skiriama tik tada, kai jie pateikia produkcijos pardavimą įrodančius dokumentus: sąskaitas faktūras arba PVM sąskaitas faktūras. Šiuos dokumentus NMA reikia pateikti iki kovo 1 d. Produkcijos pardavimo faktui pagrįsti prie minėtų sąskaitų faktūrų būtina pridėti mokėjimo patvirtinimo dokumentus: kasos pajamų orderius arba grynųjų pinigų paėmimo kvitus, arba kasos aparato kvitus, arba mokėjimo nurodymus (jei atsiskaitoma ne grynais pinigais) ir šios produkcijos pardavimo (už ne mažiau kaip 250 litų nuo vieno hektaro) dokumentų kopijas. Pareiškėjas turėtų neužmiršti dokumentų kopijas patvirtinti tikrumo žyma ir pasirašyti kiekviename kopijų lape. Dokumentų kopijų tikrumą gali paliudyti seniūnijos, savivaldybės ar NMA darbuotojas.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad žolės produkcija yra presuotas šienas, šienainis, silosas, žolės miltai ir jų granulės, žolės granulės kurui. Neretai NMA pateikiamose sąskaitose faktūrose realizuota produkcija įvardijama kaip šienas, o tai nėra tikslinga. Jose turi būti nurodyta kuri nors iš anksčiau paminėtų žolės produkcijos rūšių.

Žemdirbiai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos veikloje „Ekologinis ūkininkavimas“ ir pateikę paraiškas 2012 metais, likusios 50 proc. paramos dalies sulauks tik informavę Nacionalinę mokėjimo agentūrą apie užaugintos ekologiškos arba pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio produkcijos realizavimą.

Nors užpildytą Ekologinės gamybos ūkio veiklos žurnalo lentelę „Ekologiškų produktų realizavimo apskaita“ galima pateikti iki gegužės 15 dienos, tačiau NMA žemdirbius ragina paskubėti ir nelaukti šio termino pabaigos. Tie, kas anksčiau pateiks visus dokumentus, greičiau sulauks ir likusios 50 proc. paramos dalies.
Išimtys dėl nustatyto produkcijos kiekio realizavimo taikomos sertifikuotus gyvulius laikantiems ūkininkams. Jei pareiškėjo ūkyje vienam sertifikuotam sutartiniam gyvuliui (SG) tenka 3 hektarai javų arba žalienų (pievų, ganyklų, daugiamečių pievų bei ganyklų), jis gali nepateikti produkcijos realizavimo dokumentų. Ši sąlyga taip pat galioja ir auginantiems bulves bei runkelius.

Darbas, 2013 m. vasario 26 d., p. 1