Vienam hektarui ganyklų – trys ožkos arba trisdešimt vištų

Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos“ pakeitimai šiek tiek sušvelnino sankcijų už geros agrarinės aplinkosauginės būklės (GAAB) reikalavimų pažeidimus, susijusius su gyvulių laikymu.

Pagal GAAB reikalavimus žemdirbiai, deklaruojantys pievas ir ganyklas, turi laikyti ūkinius gyvūnus, įregistruotus Ūkinių gyvūnų registre. Vienam deklaruotų pievų ir ganyklų hektarui, už kurį prašoma tiesioginių išmokų, 2012 metais turėjo tekti ne mažiau kaip 0,1 sutartinio gyvulio (SG), 2013 m. – ne mažiau kaip 0,2, o nuo 2014 m. – ne mažiau kaip 0,3 SG.

Viena karvė prilyginama vienam sutartiniam gyvuliui. Tad pagal šiems metams taikomus reikalavimus turint vieną karvę galima deklaruoti 5 ha pievų ir ganyklų. Galvijai, avys, ožkos paramos prašančio žemdirbio arba jo partnerio valdoje turi būti išlaikyti nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 1 d. Bandomis registruojamų gyvūnų (kiaulių, paukščių, triušių ir pan.) skaičius nustatomas pagal atitinkamų metų liepos 1 d. duomenis – kiek šiai datai jų buvo įregistruota Ūkinių gyvūnų registre. Todėl, jeigu sodietis ketina perrašyti valdą kito žmogaus, net ir savo sutuoktinio, vardu, tą būtina padaryti iki birželio 1 dienos, valdą ir gyvulius perrašant vienu metu.

Gyvulių turėti nebūtina, jei deklaruoti pievų ir ganyklų plotai sudaro ne daugiau kaip 20 proc. (2014 – 10 proc.) visų deklaruotų žemės ūkio naudmenų, neįskaičiuojant pievų ir ganyklų, skirtų prekinei žolinės produkcijos gamybai ar deklaruojamų pagal programą „Natūralių pievų tvarkymas“.

Jei deklaruotas pievų ir ganyklų plotas yra didesnis kaip 10 hektarų, o plotas, kuriame nustatytas GAAB pažeidimas sudaro daugiau kaip 50 proc. viso tiesioginėms išmokoms deklaruoto pievų ir ganyklų ploto, reikalavimo laikyti gyvulius pažeidimas vertinamas kaip tyčinis ir išmoka gali būti mažinama nuo 20 iki 50 proc.

Jei žemdirbys, neturėdamas gyvulių deklaravo tik pievas ir ganyklas, parama mažinama 50 proc.

Jei žemdirbys 2012 metais turėjo gyvulių, bet juos perskaičiavus į sutartinius gyvulius 1 ha teko mažiau negu pusė nustatyto SG – parama mažinama 20 proc.

Jei žemdirbys 2012 metais turėjo gyvulių, bet juos perskaičiavus į sutartinius gyvulius 1 ha teko pusė ar daugiau nustatyto SG, pažeidimas vertinamas kaip netyčinis ir parama mažinama 3 proc.

Šis sankcijų metodikos pakeitimas taikomas paraiškoms tiek už 2012, tiek už 2013 ir vėlesnius metus.

Apskaičiuotos sankcijos dydžiu mažinama visa žemdirbiui skirta paramos suma – tiesioginės išmokos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, už mėsinius galvijus ir mėsines avis bei parama pagal su žemės plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones.

Savivaldybės žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Aldona Sabienė visus sodiečius ragina prieš deklaruojant pasėlius, bet būtinai iki birželio pirmos, Ūkinių gyvulių registre įregistruoti visus turimus gyvulius, paukščius, triušius ir kt. Kaip minėta, viena karvė „dengia“ 5 pievų ir ganyklų hektarus, trys avys ar ožkos – vieną hektarą. Tokiam pat plotui reikia 30-ies vištų.

Ūkinių gyvūnų registre registruoti gyvuliai ir paukščiai turės įtakos ir už pievas bei ganyklas skiriamam dyzelinio kuro kiekiui.

Darbas, 2013 m. gegužės 16 d., p. 1

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...