Pieno kvota iš rezervo

Žemės ūkio ministras birželio 6 d. įsakymu patvirtino Pieno gamybos kvotų skyrimo iš dalijamojo bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervo 2013–2014 kvotos metams tvarką. Kvotos bus skiriamos tiems pieno gamintojams, kurie 2012–2013 kvotos metais viršijo turimą kvotą daugiau kaip 100 kg (skiriama tiek, kiek viršijo) arba pardavė daugiau kaip 500 kg pieno be kvotų (skiriama tiek, kiek pardavė pieno).

Išankstiniais ŽŪM duomenimis, pieno ūkių šeimininkams papildomai planuojama išdalinti apie 80 tūkst. tonų pieno kvotos.

Dalijant kvotas duomenys bus imami iš Nacionalinės mokėjimo agentūros bei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomų duomenų bazių. Žemdirbiams jokių papildomų prašymų teikti nereikia.

Tačiau yra keletas atvejų, kai pieno pardavimo kvota iš dalijamojo rezervo nesuteikiama. Pirma: jei iki 2013 metų gegužės 14 d. žemdirbys, parduodantis pieną vartotojams tiesiogiai iš ūkio, žemdirbys žemės ūkio skyriui nepateikė pieno pardavimo deklaracijos už 2012–2013 kvotos metus. Antra: jei nuo 2013 metų sausio 1 d. iki 2013 metų birželio 30 d. jis neturės melžiamų karvių, įregistruotų Ūkinių gyvūnų registre savo vardu. Trečia: jei, neturėdamas kvotų, 2012–2013 kvotos metais pardavė mažiau kaip 500 kg pieno. Ir ketvirta: jei 2012–2013 arba 2013–2014 kvotos metais atsisakė turimos kvotos ar jos dalies.

Žemės ūkio ministerija primena, kad žemdirbys, kurio kvotos dalis saugoma specialiajame rezerve, yra parduota aukcione ar išnuomota, gauti kvotos iš dalijamojo rezervo irgi negali.

Pieno ūkio šeimininkai bet kada gali atsisakyti gautos kvotos – tereikia pateikti laisvos formos prašymą Nacionalinei mokėjimo agentūrai. Kvota pateks į nacionalinį rezervą.

Taupant valstybės biudžeto lėšas, žemdirbiams, kuriems bus skirtos pieno pardavimo perdirbti kvotos, raštiški pranešimai nesiunčiami. Juos iki liepos 31 d. gaus tik tie žemdirbiai, kuriems bus skirtos pieno pardavimo tiesiogiai vartoti kvotos. O pieną perdirbėjams parduodantys sodiečiai apie kvotų pasikeitimus sužinos iš dokumentų, kuriuos kiekvieną mėnesį gauna iš supirkėjų. Turima kvota ir jos vykdymas paprastai nurodomas sąskaitoje-faktūroje. Tokią informaciją taip pat galima sužinoti Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto puslapyje: www.nma.lt

Pagal galiojančius ES teisės aktus pieno kvotų sistema turėtų išlikti iki 2015 m. kovo 31 d.

Parengta pagal ŽŪM informaciją

Darbas, 2013 m. birželio 13 d., p. 1