Deklaruojant pasėlius yra naujovių

Balandžio 14-ąją šalyje prasidėjo pasėlių, žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas. Pakeitus paramos administravimo tvarką, šiemet bendroje paraiškoje galima prašyti specialiosios paramos už pieną. Žemdirbiams, kurie 2013–2014 kvotos metais pardavė pieną perdirbti ar tiesiogiai vartoti, šiemet numatoma papildomai skirti per 40 mln. litų. Deklaruojant žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, paraiškoje reikia nurodyti pageidavimą gauti ir šią paramą. Jos dydis – apie 28 litus už parduoto pieno toną.

Skaityti daugiau...

Žada lėšų nemažinti

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ pakeitimo projekte siūloma priemonei „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ įgyvendinti skiriamą ES fondų lėšų sumą Panevėžio regionui sumažinti 103 645 Lt, o priemonei „Probleminių teritorijų plėtra“ įgyvendinti skiriamą ES fondų lėšų 2013–2015 m. sumą Pasvalio rajono savivaldybei sumažinti 193 933 Lt.

Skaityti daugiau...

Pasėlius pradėsim deklaruoti nuo pusės balandžio

Kiek daugiau kaip po mėnesio, balandžio 14 dieną, prasidės šiemetis pasėlių ir žemės ūkio naudmenų bei kitų plotų deklaravimas.

Žemės ūkio ministerijos informacijoje akcentuojama, kad šiemet gerokai griežčiau žiūrima į daugiamečių ganyklų deklaravimą.

Skaityti daugiau...

Apie paramą bebrų daromai žalai atlyginti

Jau antri metai Pasvalio rajono savivaldybės administracija žemės arba miško savininkams, valdytojams ar naudotojams teikia paramą bebrų daromai žalai kompensuoti. Bebrai ant griovių, upelių stato užtvankas, dėl to pakyla gruntinių vandenų lygis, nustoja funkcionuoti drenažo sistemos, tvinsta, pelkėja žemdirbystės laukai, dėl pakilusio vandens lygio džiūsta miškai. Medžiotojai pagal galimybes reguliuoja bebrų skaičių, tačiau šių gyvūnų medžioklė leidžiama ne ištisus metus, o tik nuo rugpjūčio 1 d. iki balandžio 15 d., be to juos sumedžioti nėra paprasta.

Skaityti daugiau...

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...