Rudeninio arimo konkursas galbūt taps tradiciniu

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba kviečia artojus dalyvauti rudenio arimo laukų apžiūros konkurse. Jo tikslas – gerinti arimo kokybę, plačiau skleisti pažangų artojų patyrimą, taip pat išaiškinti geriausius rajonų bei šalies artojus ir juos paskatinti už kokybiškai atliktą darbą.

 

Anot respublikinės Rudeninio arimo konkurso komisijos pirmininko pavaduotojo, Lietuvos žemės ūkio konsultacinės tarnybos skyriaus specialisto Alfonso Malinausko, laukų arimas yra viena iš svarbiausių žemdirbystės kultūros lygio kėlimo priemonių. Nors arimo kokybė kasmet gerėja, deja, dar yra netinkamai suartų laukų. Nors tik gerai suartose dirvose visos naudojamos agropriemonės labiausiai didina augalų derlių. „Prastai suartą dirvą paruošti sėjai visada kainuoja brangiau, reikia daugiau laiko. Be to, blogėja dirvožemio fizikinės savybės, gausėja piktžolių, mažėja auginamų augalų derlius, prastėja jo kokybė. O kur dar laukų estetinis veidas. Pastaraisiais drėgnais metais pastebimas piktžolių, ypač daugiamečių, pagausėjimas. Iš dalies tai lemia ir prastas rudeninis arimas. Blogai apverstos piktžolės kitais metais vėl sužaliuoja, jų net herbicidai nesunaikina“, – teigia A. Malinauskas.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba minėtą konkursą organizuoja kartu su rajonų savivaldybėmis, Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija bei kitais partneriais. Jis vyks dar tik antrus metus.

Pernai mūsų Rudeninio arimo konkurse dalyvavo tik keli Pasvalio rajono žemdirbiai. Tokiam pasyvumui daugiausia įtakos turbūt turėjo vis labiau mūsų krašto ūkiuose populiarėjanti neariminė žemdirbystė. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio rajono konsultavimo biuro specialistės mano, kad arimo dar neatsisakė keli ūkininkai, augalininkyste užsiimančios žemės ūkio bendrovės ir, žinoma, Joniškėlio bandymų stotis. Daugumai ūkininkų arimas yra per brangus dėl didelių degalų sąnaudų, be to, ne visi žemdirbiai turi tinkamos sunkiam mūsų krašto dirvožemiui arti technikos.

Rudeninio arimo konkurse norintys dalyvauti žemdirbiai savo suartus laukus pristatys vertinimo komisijai, kurią sudaro Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio rajono biuro konsultantai, rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus atstovai, Joniškėlio Igno Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokyklos dėstytojai.

Konkurso dalyviai komisijai pristatyti gali suartus, tačiau ne mažesnius nei penkių hektarų laukus. Arimo kokybė bus vertinama pagal 12 kriterijų, kurių maksimalus įvertinimas –10 balų.

Rudeninio arimo konkursas baigsis lapkričio 1 dieną. Paaiškėjus rezultatams, rajono bei respublikinio konkurso nugalėtojai bus apdovanoti padėkos raštais, asmeninėmis dovanomis ar specialiais prizais. Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba geriausiai šalyje suarusiam savo laukus artojui įsteigė mūsų kraštiečio, profesoriaus Petro Vasinausko prizą.

Beje, pernai vykusį Rudeninio arimo konkursą Pasvalio rajone laimėjo ne vienų artojų varžybų nugalėtojas ir prizininkas Vilius Tinteris. Joniškėlio bandymų stočiai priklausantį jo suartą lauką komisija įvertino didžiausia balų suma.

Darbas, 2012 m. spalio 11 d., p. 1

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...