Ūkininkų šventėje – ir rimtos, ir linksmos nominacijos

Praėjusį penktadienį „Pakelės namų“ kavinėje šurmuliavusios rajono ūkininkų vakaronės viešnia, „Medicinos banko“ atstovė Irma Stuogienė tikino, pakeliui sutikusi į Lietuvą jau atkeliavusį Kalėdų Senelį. O šis jai perdavęs paslaptingą siuntą ir prisakęs įteikti Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio skyriaus pirmininkui Vilhelminui Janušoniui. „Kalėdų Senelis mane prisaikdino, kad tik Vilhelminas turės teisę atrišti paketą, liesti jo turinį, tik jo valia išdalinti tai, ką šioje siuntoje ras“, – rimtu veidu dėstė Kalėdų Senelio tarpininkė.

Metų Bitutė ir Ilgakojis

O paslaptingoje siuntoje gulėjo šokoladinės pasagos ir kitokie prizai. Nominacijos – pačios įvairiausios. „2013 metų gaspadoriais“ nominuoti Namišių krašto ūkininkai Dangira ir Virgilijus Valantoniai: „už tai, kad atsisakę gyvulininkystės, neatsisakė mėsos“... Nominacija „Visur suspėjančiam 2013 metų Ilgakojui“ atiteko manikūniečiui Gintautui Aglinskui. Šią nominaciją lydinčiuose žodžiuose skambėjo aiški balto pavydo gaidelė. „Lėkčiau, lėkčiau, kad galėčiau, tokias kojas, kad turėčiau...“

„2013 metų Bitutės“ vardą pelnė Gripkelių kaimo ūkininkė Marytė Steponavičienė: „už rūpinimąsi kitais, pasiaukojimą, už gražias šventes, žodžiu, už tai, kad jinai – mūsų Marytė“.

O vieną nominaciją jas skelbęs rajono ūkininkų vadovas įvardijo kaip „įtartiną“, nes ji skambėjo štai taip: „Moterų slalomo varžybų trečios vietos laimėtojui Jonui iš Gripkelių“.

– Kiek žinau, Gripkeliuose yra tik viena troba ir ten gyvena tik vienas Jonas – visiems gerai pažįstamas ūkininkų žiemos švenčių organizatorius Jonas Steponavičius“, – nominacijos paslaptį bandė įminti Vilhelminas Janušonis.

Kalėdų Senelio siuntoje dovanų buvo ir pačiai jo pasiuntinei: „už tai, kad jinai Irma iš ūkininkams palankaus banko“, ir LŪS Pasvalio skyriaus vadovui Vilhelminui Janušoniui: „už visokeriopą pagalbą ūkininkams“.

Ir atsargiems, ir pašėlusiems

Šmaikščių nominacijų buvo parengusi ir ūkininkų šventės organizatorė – LŪS Pasvalio skyriaus taryba.

– Visus metus atidžiai stebėjom, kaip gyvena mūsų organizacijos nariai. Gal ir ne visus pastebėjom, bet keletą norim apdovanoti, – minėjo skyriaus vadovas V. Janušonis.

Nominacija „Už vilčių pateisinimą“ atiteko Namišių kaimo ūkininkui Antanui Butkui, ilgai dvejojusiam ir pagaliau atnaujinusiam savo narystę Lietuvos ūkininkų sąjungoje.

– Norim į mūsų gretas pakviesti ir visus kitus, kurie iki šiol dar neapsisprendė, – paragino skyriaus pirmininkas.

Sakoma: „Atsargų ir Dievas saugo“ arba „Atsarga gėdos nedaro“. Šiemetėje ūkininkų žiemos šventėje surengtose visureigių lenktynėse šių tiesų nepamiršęs Gineikių kaimo ūkininkas Aurimas Garlauskas pelnė nominaciją „Už lietuviškos tautosakos praktinį taikymą“. O nominacija, skirta didžiausiam žiemos sporto entuziastui, atiteko namišiečių Valantonių sūnui Tautvydui, kuris ūkininkų žiemos šventės varžybose keturračiu įveikė ir lūžtantį ledą, ir visas klampynes.

Nominaciją „Už aktorinius sugebėjimus“ pelnė daugelio susibūrimų siela, jaunojo Talkonių kaimo ūkininko Justino Jankevičiaus žmona Rita.

Pagerbė nugalėtojus

Išdalinus linksmąsias nominacijas, atėjo eilė pagrindiniam ūkininkų šventės akcentui – konkurso „Metų ūkis 2013“ nugalėtojo ir prizininkų pagerbimui.

Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio skyriaus prizai, LR Seimo nario Antano Matulo ir rajono Savivaldybės padėkos raštai, rėmėjų dovanos įteikti konkurso nugalėtojui, Ramužių kaimo ūkininkui Vydui Gabriūnui, antros vietos laimėtojams Danguolei ir Juozui Balčėčiams, ūkininkaujantiems Mikoliškio kaime, ir trečios vietos laimėtojams, Papyvesių kaimo ūkininkams Donatai ir Aurimui Armonams.

Visi trys konkurso „Metų ūkis 2013“ laimėtojai valdo augalininkystės ūkius. Aurimas ir Donata ūkininkauja 120 hektarų plotuose, Juozas ir Danguolė dirba per 100 hektarų žemės, Vydas triūsia stambiame, 760 hektarų turinčiame ūkyje. Jauniausias konkurso dalyvis – 35-erių metų Aurimas Armonas. LŪS Pasvalio skyriaus pirmininkas Vilhelminas Janušonis viliasi, kad kitąmet ūkininkai bus ryžtingesni ir tradicinis konkursas turės gerokai daugiau pretendentų į „Metų ūkio“ titulą.

Rajono ūkininkus sveikino į jų šventę atvykęs didelis svečių būrys.

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas gerų žodžių negailėjo stiprią organizaciją subūrusiems Pasvalio krašto ūkininkams ir jų pirmininkui Vilhelminui Janušoniui.

– Vilhelminas turbūt nėra praleidęs nė vieno LŪS prezidiumo posėdžio. Ir visada turi aiškią savo poziciją bei daug klausimų: ir mums, sąjungos vadovams, ir žemės ūkio ministerijos atstovams. Linkiu jums visiems sveikatos, kantrybės, sėkmės. Jei tik valdžia netrukdys, o mes būsime vieningi – gamtos negandas ir kitus sunkumus tikrai įveiksime, – įsitikinęs Jonas Talmantas.

LŪS pirmininkas priminė, jog rytoj, gruodžio 13-ąją, „Metų ūkio 2013“ konkurso nugalėtojai ir prizininkai iš visų šalies rajonų suvažiuos į Kauno kultūros ir sporto centrą „Girstutis“, kur rengiama konkurso rezultatų aptarimo ir jo laimėtojų pagerbimo šventė.

Kvietė rūpintis „bendru kiemu“

Buvęs Seimo narys, dabar – „Biržų žemtiekimo“ įmonės generalinis direktorius Viktoras Rinkevičius minėjo, jog čia atvyko ne tik kaip žemdirbius aptarnaujančios įmonės vadovas, bet pirmiausia – kaip mūsų kraštietis.

– Vis galvodavau, kodėl gi Pasvalio krašte taip gražiai atrodo visi laukai, kodėl juose užauga tokie dideli derliai. Ir pagaliau supratau – juk jūsų Savivaldybės meras turi agronomo specialybę, – šmaikštavo „svečias“.

UAB „Pasvalio agrodileris“ vadovas Sigitas Zajarskas pasidžiaugė, kad prieš dvidešimtį metų, nuo pat šios įmonės susikūrimo, užsimezgęs gražus bendradarbiavimas su žemdirbiais nuolat stiprėja. Ypač dažnai įmonės atstovai lankosi pas tuos ūkininkus, kurie yra įsigiję „Pasvalio agrodilerio“ gaminamus prikabinamus ar pakabinamus purkštuvus, kitos šios įmonės parduodamos technikos.

– Mes su broliu Evaldu nekantriai laukiam, kada „Pasvalio agrodileris“ pradės gaminti savaeigius purkštuvus. Kiek žinau, tokią mintį brandinat, o Pasvalyje pagamintas, vidutiniam ūkiui tinkantis savaeigis purkštuvas tikrai būtų mūsų ūkininkų geidžiama prekė, – užsiminė Vilhelminas Janušonis.

– Mūsų planuose tokių sumanymų iš tiesų yra, o ar pasiseks juos įgyvendinti, pagyvensim – pamatysim, – santūriai atitarė „Pasvalio agrodilerio“ vadovas.

Apie rajono ūkininkų ir verslininkų bendradarbiavimą kalbėjo ir Pasvalio verslininkų asociacijos „Verslo žiedas“ prezidentas Antanas Kairys:

– Kiekvienam sodiečiui, manau, daug skanesnė savam kieme – darže ar sode – užauginta daržovė ar vaisius. Žvelgiant plačiau, Pasvalio kraštą galima pavadinti dideliu visų mūsų kiemu. Todėl ūkininkus kviečiu kuo dažniau naudotis mūsų verslininkų paslaugomis, pirkti jų gaminius. O rajono ūkininkų vadovui Vilhelminui Janušoniui noriu įteikti „Verslo žiedo“ asociacijos nario ženklelį, kaip tolesnio bendradarbiavimo simbolį.

– Aš irgi visus raginu vadovautis principu: „Pirk pasvalietišką prekę ar paslaugą“, – pritarė V. Janušonis. – Deja, mes kartais ne visada žinome, ką gali pasiūlyti mūsų krašto verslininkai, todėl ieškoti reikalingos prekės beldžiamės kelis šimtus kilometrų, nors dar geresnė gaminama čia pat. Todėl dalinkimės kuo platesne informacija.

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Pasvalio biuro vadovė Eglė Baltrūnienė minėjo, kad šio biuro dovanos ūkininkams yra ne materialios. Tai žinios, kuriomis konsultantai su žemdirbiais noriai ir mielai dalinasi.

Ne tik derlius ir mokesčiai

Lietuvos ūkininkų sąjungos Pasvalio skyriaus padėkos raštai įteikti ištikimiems ūkininkų rėmėjams: uždarosioms akcinėms bendrovės, „Medicinos bankas“, „Amilina“, „Vaderstad“, „Syngenta“, „Naftenas“, „Biržų žemtiekimas“, „Pasvalio agrodileris“, „Konekesko Lietuva“, „Litagros prekyba“, akcinėms bendrovėms DNB bankas, „Lytagra“ ir informaciniam rėmėjui – „Darbo“ laikraščiui.

– Visiems rajono ūkininkams, visiems mūsų krašto žemdirbiams noriu padėkoti ne vien už jų išaugintą gausų derlių, ne vien už į Savivaldybės biudžetą sumokėtus mokesčius, bet ir už jūsų nuoširdumą, patriotizmą, krašto kultūros, papročių ir tradicijų puoselėjimą, – kalbėjo rajono meras Gintautas Gegužinskas. Kartu jis priminė, kad gruodžio 13-ąją, šį penktadienį, Pasvalio kultūros centre rengiamas kalėdinis Labdaros vakaras. Dosnių širdžių gerumo šįkart labai lauks dviejų metukų Iveta, nuo pat pirmųjų savo gyvenimo dienų besigrumianti su sunkia negalia. Ūkininkai visada buvo ir yra jautrūs ir dosnūs tokių akcijų rėmėjai.

Darbas, 2013 m. gruodžio 12 d., p. 4