Šiek tiek apie Velykas

P3231781Kas nelaukia pavasario šventės – Velykų. Tai kilnojama šventė, švenčiama pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Šventė turi gilias tradicijas. Ar žinote šios šventės reikšmę? Nors trumpam prisiminkime senąsias lietuvių tradicijas ir pasidžiaukime pavasariu, gamtos ir dvasios atgimimu.

Velykų simbolika

Velykų pavadinimas kilo iš žodžio „vėlės“. Mūsų protėviai per šią šventę aplankydavo artimųjų kapus, nunešdavo jiems kiaušinių. Tikėta, kad mirusiųjų vėlės išlenda kartu su atgimstančia gamta, bet paskui, po pirmojo Perkūno, pasitraukia. Velykos pagonybės laikais buvo siejamos su gamtos atbudimo švente, o, atėjus krikščionybei, ši šventė sutapatinta su Kristaus prisikėlimu.

Šv. Velykų simbolis – margutis – dėl savo ovalios formos simbolizuoja kosmosą ir gyvybės atsiradimą. Senovėje manyta, kad pramušus kiaušinį iš jo išlenda gyvybės gyvatės, kurios prikelia gyvybę, augimą, žydėjimą, vaisingumą. Ne veltui per Velykas buvo einama bukynių – vienas laiko kiaušinį, o kitas jį daužia kitu kiaušiniu. Margučiai buvo ne tik daužiami, bet ir ridenami. Ridenimo simbolika – taip gyvieji tarsi susiliečia su žeme ir žadina požemio gyventojas.

Kiaušinių marginimas

Marginimas taip pat turėjo magiškos reikšmės. Ant kiaušinių skutinėtos saulutės (kad augmenijai netrūktų saulės), žvaigždės (kad laukams netrūktų šviesos ir naktį), žalčiukai (kad pabustų gyvybė), įvairi augmenija, raštų deriniai. Specialios reikšmės turėjusi ir kiaušinio spalva. Juoda spalva – žemė, raudona – gyvybė, žalia – bundanti augmenija, mėlyna – dangus, geltona – pribrendę javai.

Tikėjimai

Tikėta, kad kiaušiniai turėję ypatingų galių – jų valgydavo ligoniai, jais apdėdavo skaudamas vietas, žaizdas. Nevaisingos moterys gydydavosi, gerdamos žalius kiaušinius. Didžiausią galią turėję Velykų kiaušiniai. Vyrai užkasdavo kiaušinius laukuose, kad laukai geriau derėtų, moterys pasilikdavo keletą dažytų kiaušinių ir po Velykų, nes tikėjo, kad jie saugo nuo Perkūno.

Velykė

Vaikai tikėjo, kad kažkur pamiškėje gyvenanti senutė Velykė dažo kiaušinius, o šv. Velykų naktį sudeda juos į vaškinį ar cukrinį vežimaitį, pakinko į jį kiškius ir veža vaikams. Iš ryto kiekvienas vaikas ant palangės rasdavo po du Velykės kiaušinius.

Velykų eglutė

Turbūt mažai kas žino, kad per šv. Velykas taip pat puošdavo eglutę. Prie tiesios medžio šakos buvo rišamos eglės šakelės, dirbtinai sukuriant eglės formos medelį. Šiame medelyje padarydavo lizdelius, o į juos įstatydavo kiaušinius. Medelį papuošdavo išsprogusiais pumpurais, paukštelių formos sausainiais. Senoliai tikėjo, kad kiaušiniai nuo šio medelio neša laimę ir sėkmę.

Velykų apeigos

Per Velykas buvo einama bukynių. Kiaušinius dauždavo dažniausiai vyrai. Tas, kurio kiaušinis buvo stipriausias, garsėdavo per kelis kaimus.

Ridinėjo kiaušinius per specialų lovelį. Žmogus, kurio kiaušinis nuriedėdavo toliausiai, ne tik nugalėdavo, bet ir būdavo laikomas laimingu žmogumi, kuriam viskas sekasi.

Velykų dieną vaikai, dažniausiai iki 8 metų, eidavo kiaušiniauti. Atėjęs į trobą vaikas sudainuodavo nedidelį posmelį, pvz.: „aš mažas vaikelis, kaip pupų pėdelis...“ ir įsikišdavo pirštą į burną – tai buvo ženklas, kad jis prašo kiaušinio. Įkišti du pirštai reiškė, kad vaikas prašo dviejų kiaušinių. Buvo ir tokių, kurie įsikišdavo į burną ir daugiau pirštų, bet tuomet paprastai būdavo išvejami už gobšumą.

Vaikinai per Velykas eidavo dėdinėti. Jie eidavo prašyti kiaušinių pas merginas. Ta, kuri neturėdavo kiaušinių, buvo prievarta nuvedama į vištidę ir sodinama į vištos gūžtą perėti.

Suaugusieji eidavo lalauti. Pasiėmę barškučius jie eidavo į laukus ir laimino jų šeimininkus dainomis. Lalavimu ši apeiga vadinama todėl, kad dainų priedainiuose būdavo žodžiai : „ai lalu lalu“ , „ei lalo“ ir pan. Manoma, kad lalavimas seniau buvo skirtas deivės Lelos garbei.

Naudotasi interneto svetainės www.day.lt informacija ir S. Gutautas „Lietuvių liaudies kalendorius“, Vilnius, 2012

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...