Žmogus, žemė ir duona

„Seniai žmogus lenkėsi žemei ir duonai
Žeme, Žemynėle, atliūliuok
Baltaisiais rugių laukais
Žeme, Žemynėle, atsiūbuok
Verkiančiais mano beržais.
Žeme, Žemynėle, tebūnie
Tavo duona mums – saldi, skalsi.“

                            Janina Degutytė

Skaityti daugiau...

Apie Šventąjį Jurgį

Balandžio 23-oji – Šventojo Jurgio – Lietuvos globėjo, raito kovojančio su piktuoju slibinu, diena. Todėl per Jurgines nei važinėjama, nei ariama. Arkliai turi pailsėti. Ankstyvą rytą jie maudomi, šukuojami, prajodinėjami. Užsilaikius šaltiems orams, žmonės pasilypėję ant kalnelių ar tvorų šaukdavo: Jurgi, geras vakars... Jurgi, atverk žemę... Jurgi, paleisk rasą... Jurgis – pirmoji ganiavos diena, daugelis apeigų susijusios su rūpesčiu, kad gyvuliai sotūs ir sveiki sulauktų rudens.

Skaityti daugiau...

Apie Šventąjį Morkų

Balandžio 25-oji – Šventojo Morkaus – žemės ir derliaus globėjo, daržininko diena. Šią dieną būtinai reikėdavo pajudinti žemę – sukasti nors vieną lysvę. Būtent todėl liaudyje balandžio 25-oji tapatinta su Sėjos pradžia, vadinta Daržų diena.

Informacijos šaltinis: Žvirblių takas, 2012, Nr. 2, p. 34

Apie balandžio mėnesį

dsc03626Pavasaris ateina su gėlių puokšte

Seniau karveliniu vadintas balandis kaip dera kavalieriui ateina su gėlių puokšte. Šmaikščia diena jis prasideda vadinama juokų, melagių diena. Kitos dienos ne juokais būna rimtos, gražiais gamtos darbais padabintos. Juk ką reiškia po žiemos miego nubudinti galingą mešką. Pagal daktarę profesorę Eugeniją Šimkūnaitę balandis ir pavadintas meškos mėnesiu.

Meškai nubudus pavasaris nurengia žiemos kailinius, polaidžio upeliai nubėgina, nuneša žiemos liekanas ir lietui bei saulei padedant, atrakina žemę želmeniui, žolei, pavasario darbams. Dangaus sparnuočiai giesmėmis šlovina pavasarėjančią žemę, linksmina žmogų. Karklai ir žibutės puošiasi ir puošia aplinką.

Skaityti daugiau...

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...