Ūkį kūrė trys kartos

Į pabaigą artėjant didžiajam rudens darbymečiui, aplankyti pretendentų į mūsų rajone surengto konkurso „Metų ūkis 2012“ nugalėtojus ir prizininkus išsiruošė šio konkurso komisijos nariai.
Talkonių kaime ūkininkaujantis 29-erių metų Justinas Jankevičius prieš kelerius metus ūkį perėmė iš savo tėčio – vieno pirmųjų Pasvalio krašto ūkininkų Algimanto Jankevičiaus. Tuomet Justinas buvo neseniai „iškeptas“ Lietuvos žemės ūkio universiteto (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas) absolventas. Tačiau žemdirbiškos praktikos jau turėjo į valias, nes nuo mažų dienų noriai talkino tėčiui, ypač gavęs progą pavairuoti traktorių ar kombainą.

Jaunasis ūkininkas šiandien darbuojasi šimto hektarų ūkyje. Beveik pusė šių valdų – nuosava žemė. Justino tėtis Algimantas Jankevičius ūkį ėmėsi kurti susigrąžinęs per 30 hektarų savo tėvelių žemės. Jankevičių ūkio laukai plyti šalia labai gražios jų vienkiemio sodybos. Darbštus, sumanus ir nagingas Algimanto Jankevičiaus tėtis namus čia pasistatė 1925-aisiais. Sodybą jis apsodino keliais šimtais liepaičių ir ąžuoliukų, šiandien ošiančių aukštomis liepomis ir galingais ąžuolais. Jų prieglobstyje stovi ir baltomis langinėmis, dailiais ornamentais drožinėtomis pastogės vėjalentėmis šviečiantis senasis namas, ir naujas, geltonas šiuolaikiškas vienaaukštis. Jame įsikūrė Justino šeima. Iš studijų Žemės ūkio universitete jaunasis ūkininkas parsivežė ne tik daug žinių, bet ir žmoną – studijų draugę Ritą. Jauna šeima augina dvi žavias dukreles – dviejų metukų Mildą ir trejų Rugilę.

Technikos kiemą nuo kitų erdvaus vienkiemio valdų skiria tanki eglaičių eilė. Čia įrengtose pastogėse naujo darbymečio laukia tvarkingai surikiuoti traktoriai, kita žemės ūkio technika ir padargai. Modernus kombainas, jau paruoštas „žiemos miegui“, stovi angare.

Jaunasis ūkininkas minėjo, kad nors ūkis technika apsirūpinęs neblogai, bet ji pamažu sensta. Todėl jau yra paruoštas naujas ūkio modernizavimo projektas. Reikėtų našesnio purkštuvo, sėjamosios.

Justino Jankevičiaus ūkis – tradicinis: ūkininkas augina žieminius kviečius, rapsus, kviečiukus. Šiemet ypač nudžiugino kviečių derlius – byrėjo po 7–8 tonas iš hektaro. Didžioji derliaus dalis jau iškeliavo į grūdų supirkimo įmonių saugyklas, o talkoniečių laukuose gražiai žaliuoja šio rudens sėjos želmenys.

Justino tėtis Algimantas Jankevičius – Pasvalio krašte gerai žinomas ne tik kaip vienas pirmųjų ūkininkų, bet ir kaip puikus bitininkas. Bitininkystės ūkį iš tėčio perėmė vyriausias sūnus – Justino brolis Žygimantas. Nors jis gyvena Panevėžyje, bet tėvų namuose – labai dažnas svečias. Juk reikia rūpintis dviem šimtais bičių šeimų, o jų aviliai įkurdinti bitininko gimtinėje.

Justino sesuo Neringa, baigusi veterinarijos doktorantūrą, liko dirbti Kauno sveikatos universitete. Kita sesuo Lina su šeima gyvena Panevėžyje ir ten darbuojasi socialinio darbo baruose. Jaunėlis brolis Paulius Vilniaus universitete studijuoja informacines technologijas. Jis – šios specialybės magistras.

Vienkiemio sodyboje gražiai dera Algimanto Jankevičiaus rankomis įrengta vaikų žaidimo aikštelė. Juk Zina ir Algimantas Jankevičiai jau turi septynias anūkes. Justino atžalos čia atbėga kasdien, o jų pusseserės senelių sodyboje mielai leidžia vasaras.

Tarpukaryje pradėtas kurti Justino senelio, Jankevičių ūkis gražiai gyvuoja ir šiandien. Jaunasis ūkininkas tęsia senelio ir tėčio tradicijas. Jo senelis prieškario metais laimėjo projektą žemės ūkiui plėsti ir dovanų gavo veislinį danišką jautį. Toks „užsienietis“ mūsų krašte tuomet buvo retenybė. Justino tėtis yra tapęs „Metų ūkio“ konkurso, pradėto rengti nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje, nugalėtoju. Šiemečiame konkurse realus pretendentas į prizininkus yra jaunasis Talkonių kaimo ūkininkas Justinas Jankevičius.

Darbas, 2012 m. spalio 23 d., p. 1–2

Pridėti komentarą


Saugos kodas
Atnaujinti

Versti puslapį

Vartotojo meniu

Partneriai ir rėmėjai

eiflblackpos pasvalys lus biciulis0 joniskelis

Projektą įgyvendinti pagelbėjo labai daug partnerių su kuriais užmegzti glaudūs bendradarbiavimo ryšiai Skaityti daugiau...